Cao đẳng Quản lý Nhà hàng Khách sạn William Blue (William Blue College of Hospitality Management), nhiều tỉnh bang, Úc

Cao đẳng Quản lý Nhà hàng Khách sạn William Blue (William Blue College of Hospitality Management), nhiều tỉnh bang, Úc

Địa chỉ: Úc, New South Wales, Sydney
Loại trường: Cao đẳng