Du học và định cư Canada tiết kiệm bằng chương trình liên kết 2+2

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các chương trình liên kết quốc tế, sinh viên các hệ đào tạo thuộc trường UFM sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình học tập, cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp của Trường Đại học Thompson River, Canada. Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên thông tin chương trình cụ thể như sau: 

Nội dung chương trình hội thảo

 
  • Giới thiệu chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, chương trình  2+2 giữa Trường Đại học Thompson Rivers (TRU), Canada và Trường Đại học Tài chính – Marketing.

  • Cập nhật tình hình học tập của sinh viên chương trình TRU.

  • Cập nhật và trao đổi về các hoạt động học tập tại TRU, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

  • Q&A. 


Khách mời tham gia

 
  • Ông Suraj Shah (Marketing Manager) và ông Tony Lê (Đại diện tuyển sinh) Trường Đại học Thompson River, Canada

  • PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư (Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế)

  • Ông Lâm Nguyễn (Giám đốc Công ty Thông tin du học)


Đối tượng tham gia


Sinh viên đang học tập chương trình TRU và sinh viên các hệ đào tạo khác thuộc trường có quan tâm.
 

Hình thức tổ chức


Hội thảo được tổ chức trực tuyến (online). Sinh viên sau khi đăng ký tham gia sẽ được nhận link để đăng nhập vào hội thảo qua email hoặc tham gia trực tuyến tập trung tại phòng B505 – Cơ sở 2 C, Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình.

Vui lòng nhấn nút đăng ký để tham dự.


Danh sách đăng ký tham dự hội thảo
STT Họ và tên Điện thoại Email
1 Bùi Thị Tuyết 0972***823 oanh.ng****com
2 LINH NGUYEN 0974***034 linhson****.vn
3 Đỗ thị thuý hậu 0376***490 haudo20****com
4 Nguyễn Thị Kim Phước 0377***323 Kimphuo****com
5 Nguyễn Hồ Thanh Trúc 0823***319 trucnht****com
6 vuchitai 0987***171 chitai9****com
7 Đặng Ngọc Hào 0906***367 hao.dan****com
8 Ngọc Lê 8443372408 lenhatb****com
9 Huỳnh Lê Uyển Nhi 0901***122 hanly20****com
10 Lê Ngọc ánh 0397***480 leanh72****com
11 Phạm Hồng Sâm 0932***997 hongsam****com
12 Trần Thị Kim Hiên 0786***640 hihien1****com
13 trần thị tuyết sương 0982***460 tuyetsu****com
14 Nguyễn Song Ngân 0932***648 songnga****com
15 Đặng Phương Uyên 0839***810 uyendan****com
16 Le Tuan Phuong 0357***426 letuanp****com
17 Nguyễn Gia Hân 0938***136 nggiaha****com
18 Đặng Nguyên Khánh Trang 0905***704 dangngk****com
19 Vương Công 0334***679 congvuo****com
20 Bùi Nhật Mi 0836***288 nhatmi9****com
21 Nguyễn Vũ Như Quỳnh 0364***690 ceta041****com
22 Phạm Nguyễn Minh Chi 0772***559 phamngm****com
23 Lê Công Huy Hoàng 0327***429 lecongh****.vn
24 Đào thị mỹ duyên 0918***167 myduyen****com
25 Lê Mai Như Quỳnh 0398***545 lemainh****com
26 Huỳnh Xuân Mai 0925***513 huynhxu****com
27 Phương Thị Minh Nguyễn 0918***357 Phuongv****com