Thông Tin Du Học

Giới thiệu chung


Thông Tin Du Học (Study Guide Joint Stock Company) là một marketing agency, với mục đích xây dựng một cầu nối vững chắc giữa các bạn học sinh, sinh viên, với các công ty du học uy tín trong việc hỗ trợ hồ sơ xin visa và các trường học ở nước ngoài để giúp các bạn dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ du học hoặc đạt được nguyện vọng trở thành thường trú nhân tại các quốc gia trên thế giới. 


Sứ mệnh

 
  • Chuẩn hóa chất lượng của thị trường giáo dục và du học
  • Cung cấp một nền tảng tư vấn du học trực tuyến cho du học sinh, các công ty du học, và các trường học trong và ngoài nước để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.
  • Sáng tạo ra một hệ sinh thái giáo dục, đào tạo và du học hoàn chỉnh.
  • Cung cấp dịch vụ truyền thông chính xác và hiệu quả cho các đối tác.

Tầm nhìn
 
  • Trở thành một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và du học.
  • Là đối tác tin cậy nhất của phụ huynh, học sinh và công ty du học.
  • Nhà cung cấp các thông tin du học chính xác, cập nhật nhất