Kinh tế và Kinh doanh

Cao đẳng Selkirk College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học Capilano University

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học Brock University

Địa chỉ: Canada, Ontario, St. Catharines

Cao đẳng Norquest College

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton

Cao đẳng Northern Lights College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Dawson Creek

Cao đẳng College of New Caledonia

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George

Cao đẳng Douglas College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, New Westminster

Iowa State University

Địa chỉ: Mỹ, Iowa, Ames

University of Tennessee

Địa chỉ: Mỹ, Tennessee, Knoxville