Quản trị du lịch nhà hàng và khách sạn

 

Cao đẳng College of New Caledonia

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George

Cao đẳng Saskatchewan Polytechnic

Địa chỉ: Canada, Saskatchewan , Regina, Saskatoon, Moose Jaw, và Prince Albert,

HTMi - Hotel & Tourism Management Institute Switzerland

Địa chỉ: Thuỵ Sỹ, Luzern , Luzern

Cao đẳng Lambton College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Sarnia

Cao đẳng Evergreen College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto, Brampton, Mississauga, Markham, Scarborough và Calgary

Tổ chức LCI Education Network

Địa chỉ: Canada, Quebec, Montréal

Đại học Lakehead University

Địa chỉ: Canada, Ontario , Thunder Bay, Orillia

Đại học University of Surrey

Địa chỉ: Anh, Guildford

Đại học Bournemouth University

Địa chỉ: Anh, Bournemouth