Quản trị du lịch nhà hàng và khách sạn

 

Cao đẳng Niagara College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Niagara Falls

Học viện công nghệ miền Nam (SIT), New Zealand

Địa chỉ: Invercargil, Queenstown, Christchurch, Gore, Auckland

Cao đẳng North Island College (NIC)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Courtenay

Đại học Andrews University

Địa chỉ: Mỹ, Michigan, Berrien Springs

Cao đẳng Seneca College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Đại học Mount Saint Vincent University

Địa chỉ: Canada, Nova Scotia, Halifax

Đại học Ryerson University

Địa chỉ: Canada, ontario, Toronto