Quản trị du lịch nhà hàng và khách sạn

 

Đại học Thompson Rivers University

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops

Cao đẳng St.Lawrence College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Kingston, Brockville, và Cornwall

Cao đẳng Sprott Shaw College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver, Kelowna và Victoria

Đại học Capilano University

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Fanshawe College

Địa chỉ: Canada, Ontario, London

Cao đẳng Mohawk College

Địa chỉ: Canada, Ontarion, Hamilton

University of The Fraser Valley, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học Vancouver Island University (VIU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Nanaimo, đảo Vancouver

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto

Cao đẳng Humber College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto