Chính sách miễn thuế của Canada cho những người có giấy phép LMIA

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  Chính phủ Canada quy định miễn áp dụng Labour Market Impact Assessment (LMIA) - Đánh giá Tác động Thị trường Lao động cho những công nhân nước ngoài đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, văn hoá và xã hội của đất nước. Người sử dụng lao động của người lao động nước ngoài không cần phải có một LMIA để đảm bảo giấy phép lao động.

  Quá trình áp dụng LMIA là dài hạn và nghiêm ngặt, đây cũng là nguyên nhân khiến người sử dụng lao động mất nhiều thời gian trong quá trình tuyển dụng. Chương trình phúc lợi đặc biệt này giúp đơn giản hóa thủ tục và tăng tính hiệu quả đối với những nhà tuyển dụng có ứng viên đủ điều kiện. 


  LMIA là gì?


  LMIA là chữ viết tắt của cụm từ Labour Market Impact Assessment, là một loại giấy tờ đánh giá tình trạng việc thuê lao động nước ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình lao động tại Canada. Điều này có nghĩa là khi lao động nước ngoài đến Canada làm việc tại một vị trí nhất định, công việc nhất định có tác động tiêu cực, tích cực, hay trung lập đối với thị trường lao động tại Canada. Các cách phân loại đánh giá LMIA bao gồm:
   
  • LMIA được đánh giá là tích cực nếu như tại vị trí đó công việc đó thiếu hụt nguồn nhân lực, lao động Canada không đủ để có thể là vào vị trí đó.

  • LMIA được đánh giá là trung lập nếu như tại vị trí đó hoặc công việc đó việc sử dụng lực lượng lao động nước ngoài không ảnh hưởng gì đến tình trạng lao động tại Canada.

  • LMIA được đánh giá là tiêu cực nếu như tại vị trí đó công việc đó không thiếu nguồn lao động và lực lượng lao động tại Canada có thể đảm nhận được công việc không cần phải thuê mướn nhân công từ nước ngoài.

   
  Nói một cách ngắn gọn, LMIA đánh giá tác động của việc thuê một lao động nước ngoài đến làm việc sẽ có tác động như thế nào đến thị trường lao động Canada. Mục đích của LMIA là để bảo vệ người lao động Canada chống lại việc thừa lao động nước ngoài và giữ cho tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp.


   

  Tiêu chuẩn đủ điều kiện cho Chương trình phúc lợi đặc biệt


  Giấy phép lao động được miễn LMIA là một phần của Chương trình Di dân Quốc tế. Việc miễn giảm lợi ích quan trọng yêu cầu ứng viên phải tuân thủ các quy định sau:
   
  • Ứng viên cần trình bày hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp từ trường, cao đẳng hoặc đại học trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

  • Bằng chứng của kinh nghiệm làm việc toàn thời gian đáng kể cần phải được cung cấp bởi các nhà tuyển dụng trước đây hoặc hiện tại của ứng cử viên. Ứng viên cần có hơn 10 năm kinh nghiệm.

  • Ứng cử viên có thể là người nhận giải thưởng quốc gia hay quốc tế hoặc thậm chí bằng sáng chế.

  • Trong trường hợp ứng viên đã nhận được sự công nhận từ người sử dụng lao động, đồng nghiệp hoặc chính phủ liên quan đến sự đóng góp của mình vào một lĩnh vực cụ thể, phải cung cấp bằng chứng về sự công nhận đó.

  • Ứng viên cũng có thể cung cấp bằng chứng về những đóng góp khoa học hoặc khoa học cho lĩnh vực của mình.

  • Nếu người nước ngoài là tác giả của một ấn bản, người đó có thể đủ điều kiện để xin đăng ký.

  • Một ứng viên nổi tiếng hoặc là cá nhân có sức ảnh hưởng trong một tổ chức cũng có đủ điều kiện để áp dụng.

  ​​

  Ai có thể được ưu tiên áp dụng chương trình miễn LMIA

   
  1. Chương trình miễn LMIA có thể được áp dụng bởi các ứng viên tự làm chủ hoặc các doanh nhân tư nhân đang tìm kiếm nhập cảnh tạm thời để bắt đầu một doanh nghiệp tại Canada. Những người nước ngoài này cần phải là những người có liên quan nhiều trong hoạt động kinh doanh mà họ dự định sẽ bắt đầu ở nước này. Để có thể hội đủ điều kiện để được miễn trừ LMIA, các ứng viên được yêu cầu phải chứng minh rằng việc liên doanh của họ sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế Canada. Họ cần phải chứng minh rằng công việc của họ trong nước là tạm thời. Các doanh nhân quan tâm đến các doanh nghiệp theo mùa có thể hưởng lợi từ chương trình này.

  2. Các ứng viên chuyển tiếp trong công ty có thể xin giấy phép làm việc mà không cần LMIA. Những ứng viên này nên là người quản lý, điều hành hoặc công nhân lành nghề trong công ty nước ngoài có quan hệ tốt với công ty Canada.

  3. LMIA không bắt buộc đối với việc nhập cư của vợ hoặc chồng hoặc con của những người lao động nước ngoài có giấy phép làm việc cho một công việc có tay nghề.

  4. Người nước ngoài có kỹ năng nói tiếng Pháp và đã được tuyển dụng thông qua một sự kiện quảng cáo cho nhập cư bằng điện thoại di động. Các chương trình này là những sáng kiến ​​phối hợp giữa chính phủ và cộng đồng thiểu số Pháp ngữ. Các ứng viên nên có một công việc cung cấp từ một tỉnh của Canada trừ Quebec và họ phải đủ điều kiện theo một NOC hoặc phân loại nghề nghiệp quốc gia. Danh mục này thuộc Chương trình Phúc lợi Đặc biệt được gọi là Pháp ngữ Mobilite.

  5. Các giáo sư, giảng viên và nhà nghiên cứu thỉnh giảng được phép làm việc tại Canada mà không có LMIA.

  6. Những ứng cử viên đã được đề cử để định cư tại một tỉnh hoặc nhận được một đề nghị tuyển dụng từ tỉnh đó có thể được miễn trừ khỏi LMIA.

  7. Lao động nước ngoài có thể nhận được giấy phép này nếu họ được tuyển dụng để sửa chữa thiết bị công nghiệp để công nhân Canada không gặp sự gián đoạn trong công việc.


  Sau khi một ứng cử viên có thể cung cấp bằng chứng đủ điều kiện để người đó đủ điều kiện để được miễn trừ khỏi LMIA, người đó có thể làm đơn xin phép làm việc và được nhập cảnh vào Canada.

  Thông Tin Du Học lượt dịch
   
  Thảo luận