College of New Caledonia - Sinh viên đang sống và làm việc tại Prince George

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  College of New Caledonia, mặc dù vào thị trường Việt Nam khá trễ so với các trường khác, tuy nhiên trường đã có những cựu sinh viên đã tốt nghiệp, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Prince George 

  Anna Vày - Chủ sở hữu Elyra Beauty Bar 

  “Những kỹ năng tôi học được ở CNC đã giúp tôi trở thành một người chủ thành công của cơ sở kinh doanh của riêng mình”
     Thanh Vo - Chủ sở hũu Regal Window Fashion Ltd 

  “CNC là một trường cao đẳng giá cả phải chăng mà có mọi thứ bạn cần để thành công, từ rất nhiều các dịch vụ sinh viên cho đến những giáo viên thực sự muốn nhìn thấy bạn thành công” 
   
  Thảo luận