Tân sinh viên Đại học công lập Thompson Rivers (TRU): Why not make a difference?

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
    Đại học công lập Thompson Rivers (TRU) nổi tiếng là trường dành cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc nhất bởi đầu vào cực cao và đầu ra cực kỳ chất lượng (hơn 95% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp). Hãy lắng nghe Joseph Hoang một trong những sinh viên xuất sắc nhất tâm sự sau một thời gian qua học tại TRU.    Lời gốc
    : "Life in Vietnam was very different for me. Personally, I wasn’t in good touch with my family, especially my Father. I moved to Saigon ten years ago and talked to them maybe once a week or sometimes once a month. I liked being independent, but ever since I moved to Canada, I felt a change in me. I started to communicate with my family more often, I call them almost every two days, just enough so they know I'm doing well here. I never imagined I would decide to study abroad and take that big step, but it was all in the past as I sighed in a relief of emotions, watching the campus from across my room at UCH, and the energy I felt, ‘I am finally here! in Canada’. There is a lot more than just money we invest to come here, so why not make a difference. It was the people back home and the experiences they shared that sparked my desire to grow, to learn, to explore the world, hopefully, I’ll do the same for someone else."

    Tạm dịch: "Cuộc sống ở Việt Nam đối với tôi rất khác. Bản thân tôi không giữ liên lạc nhiều với gia đình, đặc biệt với Ba tôi. Các đây 10 năm khi chuyển lên Sài Gòn, tôi đã nói với gia đình rằng có lẽ mỗi tuần một lần hoặc thỉnh thoảng mỗi tháng một lần. Tôi thích tự lập, thế nhưng kể từ khi chuyển đến Canada, tôi thấy bản thân mình đã thay đổi. Tôi bắt đầu liên lạc với gia đình nhiều hơn: tôi gọi điện về cho họ hầu như mỗi hai ngày, cũng đủ để cả nhà biết rằng tôi đang học tập tốt ở bên này. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ quyết định đi du học và sẽ đổi thay nhiều đến như vậy. Thế rồi mọi chuyện cũng đã qua cho đến khi tôi thở phào nhẹ nhõm, ngắm nhìn khuôn viên trường từ chỗ đối điện của phòng mình. Tôi có giác nguồn năng lượng dâng tràn. “Cuối cùng rồi tôi cũng đã đến Canada!”. Chúng tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ không chỉ là tiền bạc để lo cho tôi qua đây. Thế thì tại sao không tạo nên một sự thay đổi? Đó chính là người dân ở quê nhà và những trải nghiệm họ chia sẻ đã hun đúc nỗi khát khao trong tôi bùng cháy, lòng quyết tâm học hành, mong chờ khám phá thế giới, và hy vọng rằng, tôi sẽ cũng sẽ làm được giống như vậy cho người khác.”
    Thảo luận