Thông báo mới về Chương trình Đề cử của tỉnh New Brunswick (NBPNP)

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  CẬP NHẬT: 28 tháng 11, 2018
   
  Chương trình Express Entry của tỉnh New Brunswick hiện đang chấp nhận mẫu đơn Expressions of Interest (EOIs) từ những cá nhân đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí nộp hồ sơ sau đây:   
  1. Người nộp đơn đã nộp Hồ Sơ Express Entry và có Số Hồ Sơ Nhập Cảnh Liên Bang Hợp Lệ (Federal Express Entry Profile Number) và Mã số Xác Nhận Người Tìm Việc (Job Seeker Validation Code): những thông tin này phải được cung cấp trong mẫu đơn EOI;
  2. Người nộp đơn hiện đang sống và làm việc tại tỉnh New Brunswick, và đính kèm nộp một lá thư trình bày việc làm từ người sử dụng lao động cùng với mẫu đơn EOI.
  3. Mã số NOC đối với công việc hiện tại phải nằm ở vị trí phù hợp với Bảng Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) thuộc loại 0, A, hoặc B: Mã số NOC phải được ghi trên mẫu đơn EOI.
  4. Người nộp đơn có kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ (IELTS, CELPIP, hoặc TEF Canada) với điểm số tương đương CLB 7 trong tất cả bốn năng lực ngôn ngữ: bản sao pdf của kết quả kiểm tra này phải được nộp chung với mẫu đơn EOI.
  5. Người nộp đơn có bản Đánh giá Ủy nhiệm Giáo dục hợp lệ (Educational Credential Assessment - ECA) được chứng nhận tương đương tối thiểu với bằng tốt nghiệp Trung học Canada: bản sao pdf của bản báo cáo ECA phải được nộp chung với mẫu đơn EOI

  Nếu bạn không đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí đã nêu ở trên, thì không nên gửi EOI vào lúc này. Vui lòng tiếp tục theo dõi trang này để biết các thay đổi và cập nhật thông tin.

  Bất kỳ việc nộp mẫu đơn EOI nào mà không đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí nêu ở trên sẽ bị từ chối và bị xóa bỏ ngay lập tức.

  XIN LƯU Ý rằng chương trình NBPNP ENTREPRENEURIAL STREAM tạm thời bị tạm ngưng. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ người nào nộp EOI tại thời điểm này và tất cả những tài liệu chúng tôi nhận được sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức. Vui lòng tiếp tục theo dõi trang web của chúng tôi để biết thông tin về việc mở cửa chương trình này trở lại.

  NBPNP là một chương trình di trú cấp tỉnh được thực hiện thông qua một thỏa thuận với Chính phủ Canada. Là một chương trình kinh tế, NBPNP chọn và đề cử những doanh nhân có trình độ và công nhân lành nghề từ khắp nơi trên thế giới, sẽ đến sống ở tỉnh New Brunswick và đóng góp cho nền kinh tế địa phương.

  Giống như nhiều tỉnh và vùng lãnh thổ khác của Canada, New Brunswick có chương trình nhập cư riêng, nhắm mục tiêu vào các nhóm nhất định và đáp ứng đủ các tiêu chí. Một số mục tiêu nhắm vào các doanh nhân, sinh viên tốt nghiệp, công nhân lành nghề với sự bảo trợ của chủ lao động, công nhân lành nghề với sự bảo trợ của gia đình, v.v... Các tiêu chí về điều kiện khác nhau và có thể tìm thấy trong bản Hướng dẫn chương trình cùng với các mẫu đơn.

  Diện Express Entry New Brunswick Labour Market Stream mới đưa vào chương trình di trú NBPNP. Các ứng viên tiềm năng được yêu cầu hoàn thành đơn Expression Of Interest và nộp vào chương trình NBPNP. Thông tin chi tiết được cung cấp trên trang NBPNP Express Entry. Để có thêm câu trả lời cho câu hỏi của bạn, vui lòng tham khảo mục Các câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

  Chương trình Đề cử của Tỉnh bang New Brunswick theo diện Công nhân có Tay nghề cao với sự bảo trợ của Gia đình đã đóng cửa vào ngày 16 tháng 02. Tất cả các đơn đăng ký được đóng dấu vào đúng ngày đó hoặc trước thời gian đó sẽ tiếp tục được xử lý. Bất kỳ đơn đăng ký nào nhận được bởi văn phòng của chúng tôi có đóng dấu bưu điện sau ngày đó sẽ được gửi trả lại cho người nộp đơn.

   
  Thảo luận