Việc phân tích dữ liệu (data analytics) ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh như thế nào?

Ảnh hưởng của phân tích dữ liệu đang thay đổi thế giới, trong kinh doanh, thể thao hoặc các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Mặc dù chúng ta có được quyền truy cập ngày càng nhiều thông tin mỗi ngày, nhưng nhu cầu doanh nghiệp hiểu và phân tích dữ liệu này ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, các công ty phát triển công nghệ đang tạo ra các công cụ tốt hơn để các doanh nghiệp sử dụng để thu thập, hiểu và sử dụng dữ liệu được nghiên cứu cho hoạt động của họ. Hãy đọc bài phân tích này để có được một cái nhìn tổng quan về các cơ hội tiềm năng cho dữ liệu lớn trong việc ra quyết định.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục


  Tầm quan trọng của dữ liệu trong việc ra quyết định kinh doanh là gì?


  Dữ liệu lớn thường đề cập đến khối lượng lớn các hệ thống thông tin có thể được phân tích và tạo ra những hiểu biết quan trọng để giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn. Ví dụ, điện toán nhận thức phân tích dữ liệu để hợp lý hóa các quy trình và hoạt động tại văn phòng trong cả khu vực công và tư nhân. Các ứng dụng dữ liệu lớn cũng có thể được sử dụng để cải thiện việc quản lý chung của một doanh nghiệp.
   

  Làm thế nào các công ty sử dụng dữ liệu lớn (big data) và phân tích?


  Dữ liệu lớn bao gồm hỗn hợp dữ liệu thời gian thực có cấu trúc, bán cấu trúc và không cấu trúc, bao gồm OLAP, ETL và thông tin. Các công ty kinh doanh và các chuyên gia trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu lớn để giúp thông báo quyết định kinh doanh. Nó không chỉ được sử dụng bởi các công ty để đưa ra quyết định thời gian thực để cải thiện kết quả kinh doanh mà dữ liệu lớn còn bổ sung lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác nhau trên thị trường. Hơn nữa, phân tích dữ liệu đóng vai trò chính trong việc tạo ra một khung quản lý dữ liệu trong việc ra quyết định, từ đó hỗ trợ các chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn cho các công ty của họ.
   

  Những kỹ năng cần thiết để phân tích dữ liệu để hỗ trợ các quyết định kinh doanh?


  Mặc dù việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu nghe có vẻ rất kỹ thuật, nhưng việc thành thạo trong thực tế sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh của bạn. Chìa khóa để rút ra giá trị thực từ phân tích dữ liệu là xác định mức độ thành công của các quyết định dựa trên dữ liệu mà bạn có. Điều cần thiết là phải hiểu rõ về số liệu và đo lường dữ liệu, chẳng hạn như lượt xem trang hoặc chuyển đổi, điều này sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực kinh doanh đang phát triển và do đó nên tập trung vào nhiều hơn. Là người ra quyết định, bạn nên xem lại ý tưởng của mình để làm rõ liệu:
   
  • Dữ liệu thực sự đại diện.

  • Giả định dựa trên dữ liệu dẫn đến kết quả mong muốn.

  • Sử dụng các biến độc lập hoặc một phương pháp phân tích khác nhau có thể thay đổi kết quả.

   
  Từ việc cấu trúc các mục tiêu kinh doanh và xác định các lĩnh vực chính để đạt được các chiến lược đó đến phân tích dữ liệu, vai trò của một nhà phân tích dữ liệu rất đa dạng, và do đó, chúng cần phải có một số kỹ năng cơ bản nhất định. Để trở thành một chuyên gia dựa trên dữ liệu có thể biến dữ liệu thành thông tin chi tiết, bạn nên có được các kỹ năng trong các lĩnh vực sau:
   
  • Kỹ năng lập trình thống kê (sử dụng R, Python, SQL và Microsoft Excel);

  • Tư duy phản biện.

  • Xử lý các công cụ phân tích tiêu chuẩn ngành.

  • Các kĩ năng thuyết trình.

  • Khả năng học máy.

  • Kỹ năng mô hình dự đoán.

  • Kỹ năng nhắm mục tiêu dữ liệu.


  Vai trò của phân tích dữ liệu trong các quyết định kinh doanh là gì?


  Phân tích dữ liệu rất quan trọng trong kinh doanh vì nó giúp chúng ta hiểu các vấn đề mà một tổ chức phải đối mặt và sử dụng hiệu quả dữ liệu để giải quyết các vấn đề này. Dữ liệu bao gồm các sự kiện và số liệu, và phân tích dữ liệu tổ chức, giải thích, cấu trúc và trình bày dữ liệu đó thành thông tin hữu ích. Bối cảnh này sau đó có thể được tiếp tục sử dụng bởi những người ra quyết định để nâng cao năng suất và tăng lợi nhuận kinh doanh. Sau đây là danh sách các lợi thế của công nghệ dữ liệu lớn cho doanh nghiệp:
   
  • Cải thiện hiệu quả kinh doanh.

  • Đóng khung chiến lược thị trường tốt hơn.

  • Giảm chi phí về cơ sở hạ tầng.

  • Ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn.

  • Sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng.

  • Xây dựng một hệ sinh thái thương hiệu mạnh.

  • Nâng cao kiến ​​thức công nghiệp.

  • Chào đón các cơ hội tạo ra lợi nhuận.


  Dữ liệu có thể cải thiện hiệu quả quản lý tổng thể và cuối cùng thay đổi cách các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Với sự cải tiến liên tục của công nghệ dữ liệu, nhu cầu về các chuyên gia kinh doanh có giáo dục, chuyên về phân tích dữ liệu đang tăng lên nhanh chóng. Trường Quản lý Toronto (TSoM) cung cấp một loạt các khóa học chủ yếu tập trung vào phân tích dữ liệu lớn và dữ liệu kinh doanh. Nếu bạn quan tâm đến việc đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm mà dữ liệu lớn đòi hỏi, thì hãy đăng ký Chương trình Hợp tác Phân tích Dữ liệu ngay hôm nay!
   
  Toronto School of Management (TSoM)
  Bài viết được đăng bởi:
  Trường Quản lý Toronto (TSoM) là một trường Cao đẳng tân tiến, cung cấp các chương trình tập trung đào tạo nghiệp vụ trong ngành kinh doanh, khách sạn và du lịch, dữ liệu lớn, an ninh mạng và kế toán. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo có liên quan để đảm bảo sinh viên của trường đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm luôn thay đổi ngày nay.
  Thảo luận