Cao đẳng Red River College

Cao đẳng Red River College

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winniepeg
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Diploma cao đẳng nâng cao - Quản trị Kinh doanh Tích hợp

Học phí: 14,004 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Kế toán Ứng dụng

Học phí: 14,204 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 14,004 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Graduate Certificate - International Business

Học phí: 16,937 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma cao đẳng nâng cao - QA/AC trong ngành Dược phẩm

Học phí: 17,601 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Quản lý Thông tin Y tế

Học phí: 14,004 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng nâng cao - Quản lý Công nghệ

Học phí: 14,990 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Chế tạo máy Kim loại Chính xác

Học phí: 16,408 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Hàn -

Học phí: 16,358 CAD
Thời gian đào tạo: 7 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Kỹ thuật viên Sản xuất

Học phí: 16,416 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Công nghệ - Quản lý Xây dựng (có Co-op)

Học phí: 18,166 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Kỹ thuât viên sửa chữa Ô tô

Học phí: 16,843 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Máy móc Thiết bị nặng

Học phí: 16,842 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Nghiên cứu về Khiếm thính

Học phí: 14,062 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Trợ lý Nha khoa

Học phí: 16,096 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Sản xuất Dược phẩm

Học phí: 16,096 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Giáo dục Trẻ mầm non

Học phí: 13,866 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng