Đại học Deakin (Deakin University), tỉnh bang Victoria, Úc

Đại học Deakin (Deakin University), tỉnh bang Victoria, Úc

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Phân tích Kinh doanh (Business Analytics)

Học phí: 30,200 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Kinh doanh

Học phí: 32,600 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thương mại

Học phí: 32,600 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân An ninh mạng

Học phí: 30,200 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Honours)

Học phí: 33,600 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản lý xây dựng (Honours)

Học phí: 30,200 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Honours)

Học phí: 33,600 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật Môi trường (Honours) 

Học phí: 33,600 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân truyền thông (Quảng cáo)

Học phí: 29,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật (Tâm lý học)

Học phí: 27,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ thuật sáng tạo (Nhiếp ảnh)

Học phí: 30,800 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Viết sáng tạo

Học phí: 29,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Tội phạm học

Học phí: 27,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng