Trung học Urban International School (UIS)

Trung học Urban International School (UIS)

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Loại trường: Trung học
Thời gian cấp thư mời học: Dưới 1 tháng
Chương trình đào tạo

Lớp 9

Học phí: 14,800 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 10

Học phí: 18,400 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lớp 11

Học phí: 14,800 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Lơp 12

Học phí: 14,800 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Chương trình Luyện thi Nâng cao AP

Học phí: 14,800 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Chương trình Ngoại ngữ 2 ESL

Học phí: 3,360 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng