Xã hội và nhân văn

Cao đẳng Mohawk College

Địa chỉ: Canada, Ontarion, Hamilton

Đại học Brock University

Địa chỉ: Canada, Ontario, St. Catharines

Đại học St. Thomas University (STU)

Địa chỉ: Canada, New Brunkswick, Fredericton

Cao đẳng Sheridan College

Địa chỉ: Canada, Ontario,

Cao đẳng College of New Caledonia

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George

Cao đẳng North Island College (NIC)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Courtenay

Cao đẳng Northern Lights College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Dawson Creek

Đại học University of Manitoba

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winnipeg