Xã hội và nhân văn

Đại học Bond University

Địa chỉ: Úc, Queensland, Gold Coast

Cao đẳng Algonquin College, Ottawa, Ontario

Địa chỉ: Canada, Ontario, Ottawa

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto

Durham College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Oshawa

Cao đẳng Fleming College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Peterborough và Lindsay

Cao đẳng George Brown College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto

Cao đẳng Langara College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver