Xây dựng và kiến trúc

Cao đẳng Conestoga College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Kitchener

British Columbia Institute of Technology, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia , Vancouver

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto

Durham College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Oshawa

Iowa State University

Địa chỉ: Mỹ, Iowa, Ames

University of Cincinnati

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Cincinnati

University of Wisconsin-Stout

Địa chỉ: Mỹ, Wisconsin, Menomonie

Đại học Youngstown State University

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Youngstown