Du Học Platinum

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG:

  • Đại diện cho học sinh và phụ huynh để tìm ra con đường du học phù hợp nhất với mỗi cá nhân.
  • Giúp cho học sinh hiểu được bản thân mình và từ đó biết mình phù hợp với ngành nào, nghề nào
  • Dựa trên hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể, Chúng tôi sẽ định hướng môi trường học tập thực sự thích hợp với mỗi cá nhân.
TẠI SAO CHỌN DU HỌC PLATINUM:
  • Am hiểu Luật di trú:

Am hiểu sâu sắc Luật di trú Canada & Hoa Kỳ. Cùng với đó là hiểu rõ cách nhìn nhận và đánh giá hồ sơ của viên chức Lãnh sự đối với du học sinh Việt Nam.

  • Vì quyền lợi của bạn:

Căn cứ trên năng lực và sở thích của mỗi cá nhân để định hướng môi trường học tập và nghề nghiệp phù hợp.

  • Giải pháp chuyên sâu cho từng trường hợp:

Mỗi một hoàn cảnh là một giải pháp chuyên sâu khác biệt và phù hợp.

Đăng ký tư vấn