Kỹ thuật hàng không

Cao đẳng Conestoga College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Kitchener

Cao đẳng Seneca College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Cao đẳng Northern Lights College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Dawson Creek

University of The Fraser Valley, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto