Cập nhật mới nhất về chương trình học bổng của chính phủ Úc

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục

  Những thông tin và thay đổi mới nhất về chương trình học bổng Destination và chương trình hỗ trợ tài chính Endeavour mới được chính phủ Úc cập nhật và công bố gần đây. Hãy cùng tìm hiểu xem hai chương trình có những thông tin, tiêu chí và hỗ trợ mới nào dành cho cộng đồng du học sinh tại ÚC. 

  Học bổng Destination Australia của chính phủ Úc

  Chương trình học bổng Destination Australia Program 


  Thông tin cơ bản về chương trình

   
  • Chương trình Destination Australia là gì?

  Chương trình Destination Australia là chương trình học bổng mới của Chính phủ Úc cung cấp hỗ trợ tài chính cho nhiều du học sinh bậc đại học đến học tập tại lãnh thổ nước  Úc.

  •  Học bổng sẽ có giá trị bao nhiêu?

  Chương trình học bổng Destination Australia sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính lên tới 15.000 USD/ năm cho mỗi sinh viên. Các tổ chức trường đại học sẽ quản lý học bổng cho từng sinh viên.

  • Có bao nhiêu suất học bổng? Có sự phân chia giữa sinh viên quốc tế và sinh viên người Úc hay không?

  Hơn 1000 học bổng sẽ được trao tặng mỗi năm để hỗ trợ cả sinh viên người Úc và quốc tế. Số lượng học bổng sẽ được phân phối đồng đều giữa sinh viên quốc tế và trong nước.

  • Khi nào chương trình Destination Australia bắt đầu?

  Các đơn xét học bổng sẽ bắt đầu được tiếp nhận vào cuối năm 2019, và học bổng được chấp thuận sẽ được tính sử dụng cho kỳ học đầu tiên của năm 2020. 

  • Định nghĩa của khu vực được sử dụng cho chương trình Destination Australia là gì?

  Với mục đích của chương trình này, khu vực được xác định bởi Cấu trúc tiêu chuẩn thống kê địa lý của Úc từ Cục Thống kê Úc. Người dân có thể kiểm tra danh sách các khu vực này tại trang web nationalmap của chính phủ với tên mục Remoteness Area Statistical Boundaries

   

  Thông tin dành cho các cơ sở giáo dục

   

  • Những cơ sở giáo dục nào có thể ứng tuyển để quản lý những học bổng Destination Australia ?

  Những cơ sở giáo dục với có khuôn viên tọa lạc trong vùng  Regional Australia sẽ đủ điều kiện xin học bổng cho sinh viên học tập tại trường mình.

  Regional Australia được dùng để chỉ tất cả các khu vực thuộc lãnh thổ Úc ngoại trừ 5 thành phố lớn (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide) và Canberra 

  • Các trường Đại học khu vực (regional universities) có các khuôn viên thành phố cho cả sinh viên Úc và quốc tế có đủ điều kiện tham gia không ? Các trường Đại học đô thị có khuôn viên tại các khu vực thuộc Regional Australia thì có được tham gia không ?

  Các cơ sở giáo dục chỉ được ứng tuyển quản lý học bổng cho các sinh viên học tập tại khuôn viên khu vực - những khuôn viên thuộc vùng Regional Australia

  • Làm thế nào để các cơ sở giáo dục đại học ứng tuyển xin quỹ học bổng này?

  Các cơ sở giáo dục sẽ cần ứng tuyển qua một quy trình tài trợ cạnh tranh. Chi tiết về các tiêu chí đủ điều kiện hiện đang được được phát triển, nhưng theo nghĩa rộng, các cơ sở giáo dục sẽ cần có khả năng chứng minh học bổng sẽ được sử dụng như thế nào trong học viện, trong việc hỗ trợ sự phát triển của khu vực và thu hút sinh viên quốc tế cũng như sinh viên trong nước có thành tích xuất sắc. 


  Thông tin dành cho sinh viên 

   

  • Những sinh viên nào sẽ đủ điều kiện để xin học bổng Destination Australia ?

  Học bổng sẽ dành cho cả sinh viên quốc tế và trong nước đang theo học tại một cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký  có khuôn viên trong khu vực Regional Australia và học một trong các cấp độ sau đây:

  1.Giấy chứng nhận/chứng chỉ  IV
  2.Văn bằng được công nhận
  3.Văn bằng Diploma nâng cao hoặc bằng cao đẳng đại cương 
  4.Bằng cử nhân
  5.Bằng cử nhân danh dự
  6.Chứng chỉ cao học hoặc văn bằng Diploma cao học 
  7.Bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ

  • Làm thế nào để sinh viên có thể xin học bổng?

  Bạn sẽ cần phải nộp đơn và đáp ứng các yêu cầu nhập học của một cơ sở giáo dục đại học ở vùng Regional Australia. Các nhà cung cấp giáo dục sẽ điều hành các quy trình riêng của họ để trao học bổng cho từng sinh viên.

  • Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

  Các thông tin thêm về quy trình nộp đơn và tiêu chuẩn xét duyệt học bổng sẽ sớm được cung cấp.


  Chương trình Lãnh đạo Endeavour của Úc


  Chương trình lãnh đạo Endeavour của Úc - Học bổng chính phủ Úc


  Chính phủ Úc tuyên bố, Chương trình Lãnh đạo Endeavour (ELP) sẽ không có thêm vòng nào nữa. Những người  đã nhận được hỗ trợ ELP ở lần xét duyệt trước sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

  ELP là chương trình vận động hai chiều của Chính phủ Úc cho nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn, nghiên cứu và phát triển chuyên môn với các quốc gia đối tác ưu tiên của Úc. ELP hỗ trợ Chiến lược quốc gia đầu tiên của Úc về giáo dục quốc tế năm 2025, đưa ra kế hoạch 10 năm để phát triển Úc trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, thông qua việc hợp tác chuyển đổi, và mở rộng sự di chuyển của sinh viên, giáo dục và đào tạo . 

   ELP cung cấp cơ hội cho các nhà lãnh đạo có thành tựu và mới nổi trải nghiệm sự biến đổi linh hoạt toàn cầu trong học tập, nghiên cứu hoặc, lĩnh vực chuyên môn của họ.

  Các nhà lãnh đạo Endeavour có cơ hội xây dựng các mạng lưới quốc tế lâu dài, tăng cường tham gia giáo dục và nghiên cứu giữa Úc và các quốc gia ưu tiên, và nâng cao thành công thương mại và  sự thịnh vượng của kinh tế Úc. 
   
  Quỹ tài trợ này hỗ trợ các cá nhân có năng lực, các cơ sở giáo dục đại học và sinh viên của họ trên toàn cầu có cơ hội thực hiện nghiên cứu, phát triển chuyên môn hoặc nghiên cứu và tăng kỹ năng, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực của họ. 

  Qua hai chương trinh hỗ trợ tài chính này có thể thấy được mối quan tâm nâng cao giáo dục và đào tạo của chính phủ Úc. Chỉ cần bạn có khả năng, quan tâm thật sự và thật sự muốn phát triển hơn con đường giáo dục thì nước Úc luôn mở rộng và hỗ trợ hết mình.

  Thảo luận