Trường Birmingham International Collegiate of Canada (BICC)

Trường Birmingham International Collegiate of Canada (BICC)

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Loại trường: Trung học
Hội thảo đã diễn ra
12 người đã đăng ký
Học bổng THPT 70% đến từ trường BICC, Canada
Tháng 10
12
Thời gian: 11:00
Địa chỉ: 111 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Các agent tham gia: Tư vấn du học VNPC - HCM