Trường Quản trị Khách sạn Blue Mountains (Blue Mountains International Hotel Management School), New South Wales, Úc

Trường Quản trị Khách sạn Blue Mountains (Blue Mountains International Hotel Management School), New South Wales, Úc

Địa chỉ: Úc, New South Wales, Blue Mountains
Loại trường: Học viện
Chương trình đào tạo

Cử nhân ngành Khách sạn

Học phí: 28,400 AUD
Thời gian đào tạo: 30 tháng

Bằng Quản lý Sự kiện Quốc tế

Học phí: 28,400 AUD
Thời gian đào tạo: 30 tháng

Bằng Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Quốc tế

Học phí: 28,400 AUD
Thời gian đào tạo: 30 tháng

Thạc sĩ ngành Quản lý Khách sạn Quốc tế

Học phí: 29,200 AUD
Thời gian đào tạo: 24 tháng