Dầu mỏ và Khoáng sản

Đại học Dalhousie University

Địa chỉ: Canada, Nova Scotia, Halifax

Đại học University of Manitoba

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winnipeg

Đại học Memorial University of Newfoundland

Địa chỉ: Canada, Newfoundland và Labrador, St. John

Cao đẳng Algonquin College, Ottawa, Ontario

Địa chỉ: Canada, Ontario, Ottawa

Cao đẳng Fleming College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Peterborough và Lindsay

Cao đẳng Vancouver Community College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học University of Regina

Địa chỉ: Canada, Saskatchewan, Regina