Giáo dục và Đào tạo

Đại học Concordia University

Địa chỉ: Canada, Quebec, Montreal

Đại học Capilano University

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học University of New Brunswick

Địa chỉ: Canada, New Brunswick, Fredericton và Saint John

Đại học University Of Prince Edward Island

Địa chỉ: Canada, Prince Edward Island, Charlottetown

University of Northern British Columbia, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George

Cao đẳng Seneca College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Cao đẳng Norquest College

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton

Cao đẳng Northern Lights College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Dawson Creek

Đại học University of Manitoba

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winnipeg