Kinh tế và Kinh doanh

Cao đẳng Mohawk College

Địa chỉ: Canada, Ontarion, Hamilton

Đại học Brock University

Địa chỉ: Canada, Ontario, St. Catharines

University of Northern British Columbia, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George

Đại học St. Thomas University (STU)

Địa chỉ: Canada, New Brunkswick, Fredericton

Cao đẳng St.Lawrence College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Kingston, Brockville, và Cornwall

Cao đẳng Norquest College

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton

Cao đẳng Northern Lights College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Dawson Creek

Đại học University of Manitoba

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winnipeg