Cao đẳng St.Lawrence College

Cao đẳng St.Lawrence College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Kingston, Brockville, và Cornwall
Loại trường: Cao đẳng
Thời gian cấp thư mời học: Dưới 1 tháng
Chương trình đào tạo

Diploma Cao đẳng - Kế toán Kinh doanh - Cornwall | Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nguồn Nhân sự Kinh doanh - Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Tiếp thị Kinh doanh - Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Cao đẳng - Phân tích Kinh doanh - Kingston

Học phí: 11,000 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cử nhân - Đại học - Quản trị Kinh doanh - Kingston

Học phí: 9,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản lý Làm bếp - Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thư ký Văn phòng Luật - Kingston

Học phí: 9,600 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Đại học - Tâm lý Hành vi - Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Giáo dục Mầm non - Cornwall | Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Trợ lý Bác sĩ Thú y - Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản lý Thông tin Y tế - Kingston

Học phí: 9,600 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Game - Lập trình - Cornwall

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ thuật viên Môi trường - Cornwall

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Du lịch - Kingston

Học phí: 7,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng