Quản lý hành chính

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto

Durham College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Oshawa

The University of Arizona

Địa chỉ: Mỹ, Arizona, Tucson