Chương trình đầu tư lấy PR Canada ở Ontario

Ontario là một trong những nơi có lực lượng lao động lành nghề nhất thế giới. 68% người trưởng thành sống ở Ontario có giáo dục sau trung học, khiến nó trở thành dân số được giáo dục nhiều nhất trên thế giới. Bắt đầu kinh doanh tại đây sẽ đảm bảo rằng nhân viên của bạn được hỗ trợ với một số bằng cấp nghiêm túc.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục


  Tại Ontario, doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng chi phí kinh doanh thấp hơn so với các trung tâm kinh doanh khác ở Hoa Kỳ. Bạn sẽ trả ít thuế doanh nghiệp hơn và chi tiêu của bạn sẽ thấp hơn đáng kể cho chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Vì lý do này, và nhiều nơi khác, hai thành phố lớn nhất của Ontario, Toronto và Ottawa, được xếp hạng trong số những nơi tốt nhất để sống và làm việc trên thế giới.

  Nếu bạn muốn kiếm được thường trú nhân Canada bằng cách bắt đầu, đầu tư hoặc mua một doanh nghiệp ở Ontario, bạn sẽ có hai lựa chọn để lựa chọn - Nhóm doanh nghiệp Ontario (Ontario Corporate Stream) và Nhóm doanh nhân Ontario (Ontario Entrepreneur Stream).


  Nhóm doanh nghiệp Ontario (Ontario Corporate Stream)

   
  Yêu cầu cho ứng viên doanh nghiệp
  Doanh nghiệp nộp đơn phải:
  • đã được thành lập ít nhất ba năm trước khi nộp đơn;
  • có cấu trúc đủ điều kiện (công ty đại chúng, sở hữu độc quyền hoặc quan hệ đối tác);
  • đầu tư ít nhất 5 triệu CAD vào việc mở rộng sang Ontario hoặc mua một doanh nghiệp đã tồn tại trong tỉnh.
  Yêu cầu tạo ra việc làm
  Doanh nghiệp phải tạo 5 vị trí toàn thời gian cho thường trú nhân hoặc công dân Canada trên mỗi vị trí nhân viên chủ chốt. Các vị trí phải:
  • là vị trí thường trực, toàn thời gian; và
  • được trả cao hơn hoặc ở mức lương trung bình cho loại công việc.
  Yêu cầu cho doanh nghiệp
  Doanh nghiệp mới phải:
  • được liên kết rõ ràng với công ty mẹ như một công ty con hoặc chi nhánh;
  • là một doanh nghiệp vì lợi nhuận thông qua việc bán hàng hóa và dịch vụ;
  • có nguồn thu nhập chính từ hoạt động, thu nhập kiếm được;
  • đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của khu vực; và
  • được coi là một doanh nghiệp lâu dài trong tỉnh.
  Yêu cầu cho nhân viên chủ lực
  Doanh nghiệp của bạn có thể yêu cầu tối đa năm nhân viên chính để bắt đầu kinh doanh và những nhân viên này có thể được xem xét cho thường trú nhân Canada nếu họ đáp ứng các yêu cầu. Nhân viên chủ chốt phải:
  • đóng một vai trò thiết yếu trong việc bắt đầu kinh doanh;
  • tất cả đều ở vị trí cao cấp, điều hành, quản lý hoặc kiến ​​thức chuyên ngành trong công ty của bạn;
  • có tối thiểu ba năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp dự định trong công ty của bạn trong vòng năm năm qua;
  • đã làm việc ở vị trí đó liên tục trong một năm ngay trước khi bạn nộp đơn;
  • không có kết nối gia đình với bất kỳ ai có hơn 10% vốn trong công ty;
  • không nắm giữ bất kỳ vốn chủ sở hữu trong công ty của bạn trừ khi nó dưới 10% và là một phần của gói thù lao trong hợp đồng lao động của họ; và
  • có việc làm toàn thời gian, vĩnh viễn theo tiêu chuẩn tiền lương của Ontario.
   

  Nhóm doanh nhân Ontario (Ontario Entrepreneur Stream)

   
  Yêu cầu kinh nghiệm
  • Bạn phải có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong vòng 5 năm qua.
  • Kinh nghiệm kinh doanh của bạn phải là người quản lý cấp cao hoặc chủ doanh nghiệp có vai trò tích cực trong doanh nghiệp.
  Yêu cầu tài sản
  Nếu doanh nghiệp đề xuất của bạn là:
  • trong Khu vực Greater Toronto, bạn phải có giá trị ròng ít nhất $1.500.000 CAD;
  • bất cứ nơi nào khác ở Ontario, bạn phải có giá trị ròng ít nhất là $800.000 CAD; hoặc là
  • trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, bạn phải có giá trị ròng ít nhất là $800.000 CAD bất kể vị trí của nó.
  Yêu cầu đầu tư
  Nếu doanh nghiệp đề xuất của bạn là:
  • trong Khu vực Greater Toronto, bạn phải kiểm soát ít nhất một phần ba công ty và bạn cần đầu tư tối thiểu $1.000.000 CAD vào đó;
  • bất cứ nơi nào khác ở Ontario, bạn phải kiểm soát ít nhất một phần ba công ty và bạn cần đầu tư tối thiểu $500.000 CAD vào đó; hoặc là
  • lĩnh vực thông tin và truyền thông, bạn phải kiểm soát ít nhất một phần ba công ty và bạn cần đầu tư tối thiểu $500.000 CAD vào nó bất kể vị trí của nó.
  Tham gia vận hành Bạn phải đóng vai trò tích cực tham gia vận hành doanh nghiệp
  Yêu cầu cho doanh nghiệp
  Doanh nghiệp của bạn phải:
  • là một doanh nghiệp vì lợi nhuận tạo ra thu nhập thông qua việc bán hàng hóa và dịch vụ;
  • đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý của Canada và Ontario;
  • là một doanh nghiệp lâu dài;
  • được đặt tại tỉnh mọi lúc; và
  • tạo tối thiểu hai công việc toàn thời gian cố định cho thường trú nhân hoặc công dân Canada trong vòng 20 tháng đầu tiên và họ phải được trả theo tiêu chuẩn lương của Ontario.
  Yêu cầu bổ sung của việc mua một doanh nghiệp hiện có
  Nếu bạn muốn mua một doanh nghiệp hiện có trong tỉnh, bạn phải:
  • thực hiện một chuyến thăm doanh nghiệp đến tỉnh trong vòng một năm sau khi gửi biểu hiện quan tâm của bạn;
  • mua một doanh nghiệp thuộc sở hữu của cùng một chủ sở hữu trong năm năm qua;
  • đảm bảo rằng doanh nghiệp được chuyển hoàn toàn cho bạn hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác;
  • sử dụng một số khoản đầu tư cá nhân của bạn để cải thiện và mở rộng kinh doanh tại tỉnh; và
  • tiếp tục tuyển dụng tất cả các nhân viên làm việc trong doanh nghiệp trước khi bạn mua nó.
   
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận