Điện tử và Viễn thông

Đại học Simon Fraser University (SFU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Humber College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Cao đẳng Conestoga College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Kitchener

Cao đẳng Sprott Shaw College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver, Kelowna và Victoria

Đại học University of Manitoba

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winnipeg