Thông tin và Truyền thông

Đại học Simon Fraser University (SFU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Algonquin College, Ottawa, Ontario

Địa chỉ: Canada, Ontario, Ottawa

Durham College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Oshawa

Cao đẳng Humber College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Đại học Western University

Địa chỉ: Canada, Ontario, London

Cao đẳng Fanshawe College

Địa chỉ: Canada, Ontario, London

Cao đẳng Sprott Shaw College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver, Kelowna và Victoria

Cao đẳng Columbia College

Địa chỉ: Canada, Bristish Columbia, Vancouver