LMIA là gì? 2 miễn trừ quan trọng trong việc xin LMIA

Đăng ký và đạt được thẩm định đánh giá tác động thị trường lao động - Labour Market Impact Assessment (LMIA) Ra đời với một mục đích chính đó chính là bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Canada. Đồng thời được xem là một trong những chính sách của chính phủ Canada trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, điều chỉnh nguồn nhân lực để phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động. Người sử dụng lao động nộp đơn đăng ký xin LMIA thường phải đáp ứng các yêu cầu quảng cáo tuyển dụng tối thiểu, một quá trình khó khăn và tốn kém.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  LMIA là gì?
   

  LMIA là gì?

   

  LMIA là chữ viết tắt của cụm từ – LMIA (Labour Market Impact Assessment), làm một văn bản đánh giá tình trạng việc thuê lao động nước ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình lao động trong nước. 

  Điều này có nghĩa là lao động nước ngoài đến Canada làm việc tại một vị trí nhất định, công việc nhất định có tác động tiêu cực, tích cực, trung lập đối với thị trường lao động tại Canada.

  – LMIA được đánh giá là tích cực nếu như tại vị trí đó công việc đó thiếu hụt nguồn nhân lực, lao động Canada không đủ để có thể là vào vị trí đó.

  – LMIA được đánh giá là tiêu cực nếu như tại vị trí đó công việc đó không thiếu nguồn lao động và lực lượng lao động tại Canada có thể đảm nhận được công việc không cần phải thuê mướn nhân công từ nước ngoài.

  – LMIA được đánh giá là trung lập nếu như tại vị trí đó hoặc công việc đó việc sử dụng lực lượng lao động nước ngoài không ảnh hưởng gì đến tình trạng lao động tại Canada.

   
  Nhưng có hai miễn trừ chính cho yêu cầu này: nhà tuyển dụng là (1) chủ sở hữu / người điều hành và (2) là nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa. Không có cơ quan lập pháp nào cho những miễn trừ này; chúng được cung cấp trong sổ tay hướng dẫn của Employment and Social Development Canada (ESDC). Cho đến lúc đó, đây là hai miễn trừ chính và lời khuyên thiết thực cho các nhà tuyển dụng sử dụng chúng.


  1. Miễn trừ LMIA đối với người sử dụng lao động là chủ sở hữu/ người điều hành 


  Người sử dụng lao động là chủ sở hữu/ người điều hành được miễn các yêu cầu quảng cáo tối thiểu để xin LMIA. Nhóm này là một lựa chọn thường trú tuyệt vời cho người lao động nước ngoài tạm thời tự do kinh doanh, nhưng họ vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu chi tiết hơn dành cho các ứng viên tự do kinh doanh mà các tỉnh bang đề xuất dành cho stream Doanh nhân/ Đầu tư.

  Miễn trừ LMIA đối với người sử dụng lao động là chủ sở hữu/ người điều hành 


   

  Đăng ký miễn trừ


  Ứng viên nộp đơn đăng ký miễn trừ cho các yêu cầu quảng cáo tuyển dụng tối thiểu trong danh mục chủ sở hữu / người điều hành. 
   
  • Đối với các mục đích của Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (Temporary Foreign Worker Program), "Chủ sở hữu / người điều hành" được định nghĩa là một công dân nước ngoài nắm giữ vốn chủ sở hữu trong một doanh nghiệp ở Canada và được phân loại theo phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) loại 0, A hoặc B. Ngoài ra, các yêu cầu mà ESDC đưa ra cho đến nay là, nói một cách ngắn gọn nhất: chủ sở hữu / người điều hành phải chứng minh rằng họ có mặt trong việc vận hành doanh nghiệp hàng ngày và sẽ tham gia tích cực vào các quy trình kinh doanh / cung cấp dịch vụ tại Canada. ESDC sẽ có sự cân nhắc nghiêng về các đơn đăng ký thể hiện việc tạo hoặc duy trì công việc của Canada. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ làm thế nào một ứng viên cần cung cấp tài liệu cần thiết theo các yêu cầu này.
   
  • Tương tự, tỷ lệ sở hữu bắt buộc của người nộp đơn xin LMIA trong danh mục này là không rõ ràng. ESDC cho biết họ đang trong quá trình cập nhật các hướng dẫn dành cho chủ sở hữu / người điều hành. Trong khi đó, cả viên chức và luật sư ESDC đều đang đánh giá và chuẩn bị hồ sơ bằng cách tham khảo Bản tin Temporary Foreign Worker Program Bulletin năm 2012. Bản tin đó cho biết chủ sở hữu / người điều hành có thể là bất kỳ chủ sở hữu 100%, chủ sở hữu chính (51% cổ phần trở lên), đồng sở hữu (49% trở xuống) hoặc một trong nhiều người có quyền sở hữu. Nhưng có sự không nhất quán cả giữa hướng dẫn và đánh giá đơn đăng ký thực tế và giữa các viên chức khác nhau đánh giá các đơn đăng ký khác nhau.


    
  • Một số chuyên gia nhập cư đề nghị tỷ lệ sở hữu càng cao (hơn 50%) thì càng tốt. Nhưng nhiều người cho rằng chủ sở hữu/ người điều hành phải là một cổ đông thiểu số, vì dựa trên kinh nghiệm sở hữu hơn 50% tức họ tự làm chủ và nằm trong danh mục "tự do kinh doanh" (self-employed) của work permit; trong khi danh mục này được miễn xin LMIA, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí hẹp và bao quát để đáp ứng yêu cầu của nó. Trường hợp này, các ứng viên có quyền sở hữu từ 25% đến 40%, hay thậm chí có quyền sở hữu thấp tới 7% thì đơn đăng ký cũng có cơ hội thành công. Nếu Công nhân nước ngoài tạm thời là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp, thì công ty sẽ hoàn thành mẫu đơn LMIA khi chủ lao động và chủ sở hữu mới ký đơn đăng ký trong bất kỳ vai trò nào mà chủ sở hữu nắm giữ trong công ty; Service Canada chấp nhận rằng Công nhân nước ngoài tạm thời, với tư cách là nhân viên được ủy quyền của công ty, có thể đưa ra lời đề nghị việc làm cho chính mình.
   
  • Việc người nộp đơn có phải sở hữu doanh nghiệp Canada hay không khi họ nộp đơn xin LMIA của mình là vấn đề con gà và quả trứng. Do đó việc này phần lớn phụ thuộc vào kinh nghiệm của các viên chức xử lý đơn. Ứng viên phải cân nhắc rủi ro khi mua doanh nghiệp hoàn toàn trước khi LMIA xác nhận (positive LMIA) được ban hành so với rủi ro khi mua nó một cách có điều kiện. Nếu người nộp đơn mua một doanh nghiệp Canada trước khi positive LMIA được ban hành, Họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ ESDC từ chối cấp LMIA, người nộp đơn sẽ không được phép làm việc tại Canada và vẫn còn quyền như người chủ sở hữu của một công ty Canada nơi họ không thể làm việc. Một chiến lược để đối phó với rủi ro này là cho người nộp đơn tham gia hợp đồng mua bán "có điều kiện" trong một doanh nghiệp Canada mà phụ thuộc vào điều kiện về việc cấp LMIA và work permit. Nhưng cũng có những rủi ro đối với chiến lược này: các nhân viên ESDC đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của một thỏa thuận mua bán có đầy đủ các điều kiện; ví dụ, họ đã xem xét kỹ các đơn đăng ký trong đó việc mua doanh nghiệp phụ thuộc vào việc có work permit, trên cơ sở người nộp đơn chưa phải là chủ sở hữu của doanh nghiệp nên không phải là chủ sở hữu / người điều hành. Nếu người nộp đơn chọn chiến lược này và cân nhắc phương án khác như Chương trình đề cử tỉnh bang PNP, họn nên thận trọng chuẩn bị kỹ đơn đăng ký.
   

  Tài liệu cần thiết


  Ứng viên phải cung cấp tài liệu để xin LMIA, bao gồm cả tài liệu công ty và thuế, bằng chứng rằng công ty đang tích cực tham gia kinh doanh và mô tả công việc và bản sao resume của chủ sở hữu / người điều hành. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh của người sử dụng lao động về cơ bản phải giải quyết vai trò của chủ sở hữu / người điều hành trong doanh nghiệp và loại hình công việc nào sẽ tạo ra thêm hoặc duy trì công việc cho lao động người Canada, chẳng hạn như các mục tiêu kinh doanh và mục tiêu tài chính. Một bản sao của kế hoạch kinh doanh của chủ lao động và một lá thư từ một kế toán viên có thể hữu ích. Cụ thể, các tài liệu trong đơn đăng ký xin LMIA cần chứng minh rằng:
   
  • Ứng viên sẽ tham gia vào hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp như thế nào.
   
  • Quyền sở hữu của ứng viên. Cổ phiếu, sổ đăng ký cổ phần, bản sao hợp đồng mua bán, thư của CEO hoặc bất kỳ bằng chứng nào về quyền sở hữu cổ phiếu đều hữu ích; Các nhân viên ESDC cũng sẽ muốn xem một bản sao của hợp đồng cho thuê thương mại và tài liệu thuế, nếu có, như một bằng chứng cho thấy công ty đang tích cực tham gia kinh doanh.
   
  • Bằng chứng là việc cấp LMIA và work permit cho người nộp đơn sẽ có tác động trung lập hoặc tích cực đến thị trường lao động Canada như thế nào. Khi đánh giá đơn đăng ký, ESDC sẽ nghiêm túc xem xét liệu việc nhập cảnh tạm thời của người nộp đơn sẽ sẽ tạo ra thêm hoặc duy trì công việc cho lao động người Canada và/ hoặc người nộp đơn có chuyển giao các kỹ năng hay chuyên môn nào cho người Canada và thường trú nhân hay không. Đơn đăng ký nên đưa ra một cái nhìn rõ nét về việc người Canada sẽ được hưởng lợi và các công việc hoặc kỹ năng sẽ được chuyển giao như thế nào, chẳng hạn như số lượng người Canada / Thường trú nhân hiện đang làm việc và thông tin về các kế hoạch trong tương lai để thuê và / hoặc đào tạo nhân viên mới.
   
  • Có đủ lợi nhuận để trả tiền lương của chủ sở hữu / người điều hành mới cũng như các nhân viên hiện có. Viên chức có thể yêu cầu thêm tài liệu, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng và tài liệu thuế / bảng lương, để chứng minh rằng doanh nghiệp đủ khả năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết rằng một khi LMIA được chấp thuận và chủ sở hữu / người điều hành nhận được work permit thì một số viên chức ESDC yêu cầu người chủ lao động trả cho chủ sở hữu / người điều hành mới mức lương hiện hành cho mã NOC hiện có. Thực tế thì việc này lại không có sự nhất quán trong cách thực hiện. Bản tin Temporary Foreign Worker Program Bulletin năm 2012 chỉ ra rằng chủ sở hữu / người điều hành không nên bắt buộc phải trả mức lương hiện tại và ESDC không nên xem đó là tiêu chí đánh giá đơn đăng ký LMIA của nchủ sở hữu / người điều hành. Nhiều ý kiến ​​cho rằng không hợp lý vì chủ doanh nghiệp thường không tự trả cho mình một mức lương đã định nhưng nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào còn lại sau khi trừ hết các loại chi phí.
   

  Kế hoạch chuyển tiếp (Transition Plan)


  ESDC yêu cầu người sử dụng lao động phải cam kết với một kế hoạch chuyển đổi trước khi phê duyệt việc thuê một công nhân nước ngoài, bao gồm cả đơn đăng ký LMIA của chủ sở hữu / người điều hành. Nhưng có những trường hợp ESDC sẽ từ bỏ yêu cầu người sử dụng lao động nộp Transition Plan. Trong hầu hết các trường hợp, Transition Plan sẽ được cung cấp để hỗ trợ cho đơn đăng ký thường trú nhân cho chủ sở hữu / người điều hành; tuy nhiên, người nộp đơn có thể yêu cầu ESDC từ bỏ yêu cầu về Transition Plan khi cho thấy người lao động nước ngoài sẽ ở Canada trong một thời gian ngắn và sẽ quay trở về nước sở tại sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ.
   

  2. Miễn trừ LMIA đối với người sử dụng lao động là kỹ thuật viên/ nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa


  Người sử dụng lao động cũng được miễn các yêu cầu quảng cáo tuyển dụng khi công việc mà Người lao động nước ngoài tạm thời sẽ thực hiện đòi hỏi họ là một chuyên gia có kiến ​​thức chuyên sâu hoặc kinh nghiệm liên quan đến công việc đó, thời gian làm việc bị hạn chế và nhân lực người Canada không phù hợp.

  Miễn trừ LMIA đối với người sử dụng lao động là kỹ thuật viên/ nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa

   

  Đăng ký miễn trừ


  Ứng viên nộp đơn đăng ký miễn trừ cho các yêu cầu quảng cáo tuyển dụng tối thiểu trong danh mục kỹ thuật viên/ nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa. Trong đơn đăng ký, người sử dụng lao động cần cho thấy:
   
  • Hình thức kinh doanh của người sử dụng lao động để cung cấp những ngữ cảnh về vai trò của nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa sẽ đảm nhận.
   
  • Dự án hoặc vai trò một cách chi tiết mà người lao động sẽ đảm nhận.
   
  • Kinh nghiệm cụ thể của người lao động, bao gồm số năm mà người sử dụng lao động làm việc với người lao động và bất kỳ kiến ​​thức đặc thù nào về các sản phẩm hoặc dịch vụ của người sử dụng lao động mà người lao động hiểu được.
   
  • Vai trò của người lao động trong vị trí này quan trọng như thế nào đối với sự thành công của dự án hay rộng hơn là sự thành công của doanh nghiệp.

  Tài liệu cần thiết

  Tương tư ở trên, người sử dụng lao động cần cung cấp tài liệu để xin LMIA, bao gồm cả tài liệu công ty và thuế, bằng chứng rằng công ty đang tích cực tham gia kinh doanh và mô tả công việc và bản sao resume của người lao động. Tuy nhiên, trong đơn đăng ký thuộc danh mục kỹ thuật viên/ nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa, người sử dụng lao động nên kèm theo thư của công ty hoặc người sử dụng lao động mà người lao động sẽ cung cấp dịch vụ của họ bao gồm:
   
  • Mục đích mà công ty yêu cầu dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa.
   
  • Thời hạn mà người lao động sẽ yêu cầu các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa.
   
  • Mô tả về vai trò và trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa.
   
  • Mô tả về kiến thức đặc thù và kinh nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ, giải thích lý do tại sao kiến ​​thức này là duy nhất và độc quyền.
   
  • Lời giải thích tại sao kiến ​​thức chuyên ngành đặc thù là rất quan trọng cho vị trí này.
   

  Kế hoạch chuyển tiếp (Transition Plan)


  Khi cần thuê một nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa trong một khoảng thời gian ngắn để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc hoàn thành một dự án cụ thể, cũng tương tự như trên, người sử dụng lao động có thể yêu cầu ESDC từ bỏ yêu cầu về Transition Plan khi cho thấy người lao động nước ngoài sẽ ở Canada trong một thời gian ngắn.
   

  Nguồn tham khảo: McInnes Cooper Immigration Law 
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận