Chính sách hỗ trợ của chính phủ Canada cho người dân trong mùa dịch Covid-19

Trong tình hình dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, chính phủ Canada vẫn liên tục đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời và nhân văn để giúp cho công dân Canada và sinh viên quốc tế đang theo học tại đây.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục

  Hỗ trợ cá nhân và gia đình

   

  Chính phủ Canada sẽ tăng thêm tiền trợ cấp cho trẻ em Canada.


  Chính phủ sẽ cấp thêm $300 mỗi trẻ thông qua chương trình Trợ cấp Trẻ em Canada (CCB) đối với năm 2019-2020. Điều này có nghĩa là cấp thêm khoảng tiền $550 dành cho gia đình có thu nhập trung bình. Khoản trợ cấp này sẽ được phân phát trong kỳ thanh toán CCB vào tháng 5. Những người đã từng nhận Trợ cấp Trẻ em Canada không cần phải nộp đơn trở lại.


  Thanh toán tín dụng Thuế Dịch vụ và Hàng hóa Đặc biệt


  Chính phủsẽ cung cấp khoản thanh toán đặc biệt một lần vào đầu tháng 5 thông qua tín dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Số tiền trợ cấp bổ sung trung bình sẽ đạt gần $400 cho các cá nhân độc thân và gần $600 cho các cặp vợ chồng. Không cần thiết phải nộp đơn để nhận khoản thanh toán này. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ tự động được trợ cấp.


  Kéo dài thêm thời gian khai thuế thu nhập


  Chính phủ Canada sẽ hoãn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2019 đối với các cá nhân. Đối với các cá nhân (không phải là ủy thác), ngày hoàn trả hồ sơ sẽ được hoãn lại cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2020. Chính phủ cũng sẽ cho phép bất kỳ số dư thuế thu nhập mới nào, hoặc trả góp, hoặc được hoãn lại cho đến sau ngày 31 tháng 8 năm 2020 mà không phải chịu các khoản lãi suất hoặc tiền phạt.

  Lưu ý: Nếu bạn dự kiến sẽ nhận được các khoản trợ cấp theo tín dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ hoặc Trợ cấp Trẻ em Canada, chúng tôi khuyến khích bạn không trì hoãn việc nộp lại hồ sơ năm 2019 để đảm bảo rằng các quyền lợi trợ cấp của bạn sẽ được xác định đúng.


  Hỗ trợ Khoản thế chấp


  Các ngân hàng Canada đã cam kết làm việc với khách hàng của mình trong từng trường hợp cụ thể để tìm giải pháp giúp họ đối phó với những khó khăn do COVID-19 gây ra. Nếu công dân Canada bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và do đó, gặp khó khăn về tài chính, nên liên hệ với tổ chức tài chính của mình về sự linh hoạt để tạm hoãn việc thế chấp. Điều này cho phép linh hoạt tính có sẵn - khi cần - cho những người cần nó nhất.


  Hãy liên hệ với tổ chức tài chính của bạn để được trợ giúp thêm về khoản thế chấp


  Tập đoàn Thế chấp và Nhà đất Canada và các công ty bảo hiểm thế chấp khác cung cấp các công cụ giúp các bên cho vay có thể hỗ trợ các chủ nhà đang gặp khó khăn về tài chính. Điều này bao gồm việc tạm hoãn thanh toán, khấu hao cho vay, vốn hóa các khoản nợ lãi còn tồn đọng và các chi phí đủ điều kiện khác, và các thỏa thuận thanh toán đặc biệt.

  Các công ty bảo hiểm thế chấp Canada cam kết cung cấp cho chủ nhà các giải pháp để giảm thiểu khó khăn tài chính tạm thời liên quan đến COVID-19. Điều này bao gồm cho phép bên cho vay trì hoãn tối đa sáu khoản thanh toán thế chấp hàng tháng (gồm lãi và gốc) cho người đi vay bị ảnh hưởng. Các khoản thanh toán trả chậm được cộng dồn vào số dư nợ gốc và sau đó được hoàn trả trong suốt thời gian thế chấp.
   

  Hỗ trợ những người bị thất nghiệp


  Khoản trợ cấp Phản ứng Khẩn cấp mới của Canada


  Chính phủ sẽ cấp 1 khoản trợ cấp chịu thuế $2,000 mỗi tháng trong thời gian lên đến 4 tháng dành cho:
  • những người lao động phải ngừng làm việc do COVID19 và không được nghỉ phép có lương hoặc các khoản hỗ trợ thu nhập khác.
  • công nhân bị ốm, bị cách ly hoặc chăm sóc người bị bệnh COVID-19.
  • cha mẹ đi làm nhưng phải ở nhà mà không được trả lương để chăm sóc con cái bị bệnh hoặc cần được chăm sóc thêm do trường học và nhà trẻ bị đóng cửa.
  • những người lao động vẫn có việc làm nhưng không được trả lương vì hiện tại không có đủ việc làm và chủ nhân của họ đã yêu cầu họ không đến làm việc.
  • người làm công ăn lương và cá nhân tự làm chủ, kể cả người lao động theo hợp đồng, những người không đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm.

  Chương trình Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada sẽ có thể truy cập thông qua một cổng web an toàn bắt đầu vào đầu tháng Tư. Ứng viên cũng sẽ có thể nộp đơn qua đường dây điện thoại tự động hoặc qua số điện thoại miễn phí. Phúc lợi này thay thế cho Phúc lợi Chăm sóc Khẩn cấp và Phúc lợi Hỗ trợ Khẩn cấp đã được công bố trước đây.


  Bảo hiểm Việc làm


  Nếu gần đây bạn bị sa thải hoặc bị giảm giờ làm và đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm, bạn có thể gửi yêu cầu của mình ngay hôm nay.


  Hỗ trợ cho những người bị bệnh, bị cách ly hoặc tự cách ly theo chỉ đạo


  Khoản trợ cấp Phản ứng Khẩn cấp mới của Canada


  Chính phủ sẽ cấp 1 khoản trợ cấp chịu thuế $2,000 mỗi tháng trong thời gian lên đến 4 tháng dành cho:
  • những người lao động phải ngừng làm việc do COVID19 và không được nghỉ phép có lương hoặc các khoản hỗ trợ thu nhập khác.
  • công nhân bị ốm, bị cách ly hoặc chăm sóc người bị bệnh COVID-19.
  • cha mẹ đi làm nhưng phải ở nhà mà không được trả lương để chăm sóc con cái bị bệnh hoặc cần được chăm sóc thêm do trường học và nhà trẻ bị đóng cửa.
  • những người lao động vẫn có việc làm nhưng không được trả lương vì hiện tại không có đủ việc làm và chủ nhân của họ đã yêu cầu họ không đến làm việc.
  • người làm công ăn lương và cá nhân tự làm chủ, kể cả người lao động theo hợp đồng, những người không đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm.

  Chương trình Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada sẽ có thể truy cập thông qua một cổng web an toàn bắt đầu vào đầu tháng Tư. Ứng viên cũng sẽ có thể nộp đơn qua đường dây điện thoại tự động hoặc qua số điện thoại miễn phí.

  Phúc lợi này thay thế cho Phúc lợi Chăm sóc Khẩn cấp và Phúc lợi Hỗ trợ Khẩn cấp đã được công bố trước đây.


  Cải thiện tiếp cận đối với khoản trợ cấp nghỉ bệnh có Bảo hiểm Việc làm


  Nếu bạn bị bệnh, bị cách ly hoặc đã được chỉ định tự cách ly, chính phủ sẽ bỏ qua yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận y tế để tiếp cận khoản trợ cấp nghỉ bệnh có Bảo hiểm Việc làm.


  Hỗ trợ những người không thể đi làm


  Khoản trợ cấp Phản ứng Khẩn cấp mới của Canada


  Chính phủ sẽ cấp 1 khoản trợ cấp chịu thuế $2,000 mỗi tháng trong thời gian lên đến 4 tháng dành cho:
  • những người lao động phải ngừng làm việc do COVID19 và không được nghỉ phép có lương hoặc các khoản hỗ trợ thu nhập khác.
  • công nhân bị ốm, bị cách ly hoặc chăm sóc người bị bệnh COVID-19.
  • cha mẹ đi làm nhưng phải ở nhà mà không được trả lương để chăm sóc con cái bị bệnh hoặc cần được chăm sóc thêm do trường học và nhà trẻ bị đóng cửa.
  • những người lao động vẫn có việc làm nhưng không được trả lương vì hiện tại không có đủ việc làm và chủ nhân của họ đã yêu cầu họ không đến làm việc.
  • người làm công ăn lương và cá nhân tự làm chủ, kể cả người lao động theo hợp đồng, những người không đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm.

  Chương trình Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada sẽ có thể truy cập thông qua một cổng web an toàn bắt đầu vào đầu tháng Tư. Ứng viên cũng sẽ có thể nộp đơn qua đường dây điện thoại tự động hoặc qua số điện thoại miễn phí.

  Phúc lợi này thay thế cho Phúc lợi Chăm sóc Khẩn cấp và Phúc lợi Hỗ trợ Khẩn cấp đã được công bố trước đây.
   

  Hỗ trợ những người cần hỗ trợ nhiều nhất 


  Một nguồn Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Bản địa mới


  Chính phủ sẽ cung cấp $305 triệu đô la cho Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Bản địa mới dựa trên sự khác biệt để giải quyết các nhu cầu tức thời trong các cộng đồng Thổ dân bản xứ, Thổ dân Inuit và Thổ dân Métis.


  Tăng cường Sáng kiến Tiếp cận Nhà ở


  Chính phủ Canada tiếp tục hỗ trợ những người gặp phải tình trạng vô gia cư trong đợt bùng phát COVID-19 bằng cách cung cấp 157,5 triệu đô la cho Kế hoạch Sáng kiến Tiếp cận Nhà ở.

  Khoản tài trợ có thể được sử dụng cho một loạt các nhu cầu như mua giường và các hàng rào ngăn cách vật lý dùng cho việc phân tán xã hội và đảm bảo chỗ ở để giảm bớt tình trạng quá tải ở các nhà tạm trú.


  Hỗ trợ nhà tạm trú và trung tâm Phòng chống Tấn công Tình dục dành cho Phụ nữ


  Chính phủ sẽ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em chạy trốn bạo lực, bằng cách cung cấp tới 50 triệu đô la cho các nhà tạm trú và trung tâm Phòng chống Tấn công Tình dục dành cho Phụ nữ để giúp họ có khả năng quản lý hoặc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại các cơ sở của họ.
   

  Hỗ trợ người già


  Quy định về việc rút số tiền tối thiểu đối với các quỹ thu nhập hưu trí có đăng ký đã được cắt giảm


  Chính phủ Canada sẽ giảm 25% số tiền rút tối thiểu cần thiết từ Quỹ thu nhập hưu trí có đăng ký (RRIF) đối với năm 2020.
   

  Hỗ trợ dành cho Học sinh/Sinh viên và Sinh viên mới tốt nghiệp


  Lệnh cấm trả nợ các Khoản vay của sinh viên Canada


  Bắt đầu từ ngày 30 tháng 3, chính phủ sẽ áp dụng lệnh cấm trả nợ mà không tính lãi suất trong sáu tháng đối với các khoản vay Sinh viên Canada áp dụng cho tất cả đối tượng vay tiền là Học sinh/Sinh viên. Không được yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán nào và tiền lãi sẽ không được cộng dồn trong thời gian này. Học sinh/Sinh viên không cần phải nộp đơn xin tạm dừng trả nợ.
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận