Khoa học máy tính

Đại học Thompson Rivers University

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops

Đại học Simon Fraser University (SFU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học Kwantlen Polytechnic University (KPU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Trường cao đẳng Northern College

Địa chỉ: Canada, Ontario,

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto