Xã hội và nhân văn

Georgian College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Barrie

Đại học Simon Fraser University (SFU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học Western University

Địa chỉ: Canada, Ontario, London

Đại học Mount Royal University

Địa chỉ: Canada, Alberta, Calgary

Đại học Ryerson University

Địa chỉ: Canada, ontario, Toronto

Đại học British Columbia (The University of British Columbia), tỉ...

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver và Okanaga