Cải thiện đoàn tụ gia đình cho những ứng viên là Protected Person

Những người đã nhận được tình trạng Protected Person ở Canada thường có các thành viên gia đình phụ thuộc ở nước ngoài đang sống trong điều kiện khó khăn. Khi ứng viên nộp đơn xin thường trú, sẽ có những thách thức với các nhân viên di trú đưa ra đó là việc ứng viên khó tiếp cận với các thành viên gia đình của họ.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  Để giải quyết những thách thức này, IRCC đã đưa ra 2 sáng kiến ​​mới: tiếp nhận tập trung tất cả các đơn xin thường trú cho người được bảo vệ và thành viên gia đình phụ thuộc của họ ở nước ngoài và Chương trình Thí điểm Xử lý đồng thời tập trung 1 năm (Centralized Concurrent Processing Pilot).
   

  Tiếp nhận tập trung


  Những người được bảo vệ có các thành viên gia đình phụ thuộc ở nước ngoài hiện có thể nộp đơn xin thường trú cho chính họ và các thành viên gia đình của họ tại một địa điểm duy nhất, Trung tâm  IRCC Case Processing Centre in Mississauga.

  Quy trình tiếp nhận tập trung mới sẽ cho phép người Protected Person ở Canada liên lạc với IRCC thay mặt cho gia đình họ.
   

  Chương trình thí điểm Centralized Concurrent Processing Pilot


  Thông qua Chương trình Centralized Concurrent Processing Pilot, Trung tâm  IRCC Case Processing Centre in Mississauga sẽ xử lý các đơn xin thường trú của cả người Protected Person và các thành viên gia đình phụ thuộc ở nước ngoài của họ.

  Các thành viên gia đình phải sống ở các quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm của các văn phòng di cư tham gia thí điểm: Bogota, Buenos Aires, Kingston (Jamaica), Lima, London, Nairobi, Mexico City, Port of Spain và Sao Paulo.

  Những người Protected Person nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân vào hoặc sau ngày 4/12/2019 và có thành viên gia đình phụ thuộc ở nước ngoài thuộc một trong các khu vực được chọn, sẽ được thông báo nếu họ đủ điều kiện tham gia dự án thí điểm trên.

  Ứng viên vẫn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện và sự chấp nhận bao gồm kiểm tra y tế và kiểm tra an ninh và tội phạm.

  Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/improving-family-reunification-protected-persons.html
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận