Chương trình thí điểm nhập cư RNIP tại Altona / Rhineland, Manitoba

Chương trình RNIP tại Altona / Rhineland nằm ở phía nam bang Manitoba mang đến cơ hội trở thành thường trú nhân cho những lao động nước ngoài lành nghề. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tiêu chí để định cư theo nhóm này nhé.

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục


  Danh sách cơ hội việc làm

   
  Danh sách cơ hội việc làm trong phạm vi Altona / Rhineland (tỉnh bang Manitoba) theo Chương trình RNIP
   
  1 Buffalo Creek Mills (2017) Inc. - Mill Operator
  2 Friesens Corporation - Bindery Machine Operator
  3 Friesens Corporation - Bindery Small Equipment Machine Operator
  4 Friesens Corporation - Lead Bindery Machine Operator
  5 Friesens Corporation - Level 2 Printing Press Operator
  6 Friesens Corporation - Level II Bindery Machine Operator
  7 Prairie Logistics - Truck Driver
  Ứng viên chỉ nộp đơn đăng ký cho những công việc phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm của họ và đáp ứng tất cả yêu cầu bắt buộc đối với vị trí tuyển dụng đó. Cộng đồng Altona / Rhineland chỉ cho phép ứng viên nộp tối đa 3 đơn xin việc đang hoạt động (active job applications) cùng một thời điểm. Active job application được hiểu là bất cứ đơn xin việc nào mà ứng viên nộp thông qua hồ sơ cá nhân của họ. Ứng viên có thể rút đơn xin việc nếu như họ muốn nộp cho một vị trí tuyển dụng khác tốt hơn và phù hợp kỹ năng, kinh nghiệm của họ.

  Xin lưu ý: Nếu không tìm thấy vị trí tuyển dụng nào phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, ứng viên nên tạo một hồ sơ cá nhân cung cấp tùy chọn thiết lập thông báo tự động khi có vị trí công việc nào phù hợp với họ.

  Khi ứng tuyển vị trí, ứng viên cần chuẩn bị resume hoàn chỉnh. Các thành phần chính của một resume hoàn chỉnh bao gồm:
   
  • Tên và thông tin liên lạc
  • Trình độ học vấn
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kỹ năng và hoạt động khác
  • Thông tin người tham khảo/ giới thiệu (tốt nhất là liên quan đến công việc)
    

  Tiêu chí đủ điều kiện theo Cộng đồng


  Tiêu chí để ứng viên đủ điều kiện theo Cộng đồng Altona / Rhineland cho Chương trình RNIP
   
  1. Ứng cử viên phải có ý định sống trong phạm vi Altona hoặc Rhineland (được nêu trong hướng dẫn của Bộ trưởng tại http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-08-17/html/notice-avis-eng.html).
  2. Chỉ những Ứng viên đã tạo thành công một Hồ sơ cá nhân điện tử tại https://www.northstarats.com/SEED/Eligibility/Language mới có thể ứng tuyển các công việc theo danh sách của Chương trình RNIP.
  3. Chỉ những vị trí tuyển dụng đủ điều kiện của những người sử dụng lao động trong phạm vi Altona hoặc Rhineland đáp ứng yêu cầu tuyển dụng (được nếu trong phần 2 của hướng dẫn của Bộ trưởng)  mới được đăng trên https://www.seedrpga.com/immigration-pilot
  4. Các vị trí tuyển dụng đủ điều kiện cũng phải được đăng trên các trang www.jobbank.gc.ca và / hoặc www.localjobshop.ca


  Thang điểm Comprehensive Priority Points Grid của Chương trình RNIP tại Altona / Rhineland


  Với các ứng viên đăng ký theo đề xuất cộng đồng, Vetting Committee sẽ đánh giá tính đủ điều kiện của họ theo thang điểm Comprehensive Priority Points Grid. Các ứng viên với số điểm cao nhất sẽ tham gia tiếp một cuộc phỏng vấn để đảm bảo họ có ý định cư trú trong cộng đồng này.
   
  Ứng viên đã nhận được một thư mời làm việc đủ điều kiện trong lĩnh vực Nông nghiệp và Sản xuất 20 điểm
  Ứng viên đã nhận được một thư mời làm việc đủ điều kiện trong lĩnh vực Xây dựng, Chế biến Thực phẩm và Dịch vụ Tài chính 10 điểm
  Thư mời làm việc được gửi từ một chủ lao động đã thành lập và đang điều hành một doanh nghiệp trong phạm vi Altona hoặc Rhineland tối thiểu 10 năm; hoặc với một doanh nghiệp có đã đầu tư tối thiểu $ 250.000 trong phạm vi Altona hoặc Rhineland 10 điểm
  Thư mời làm việc được gửi từ một nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho ứng viên một cố vấn tại nơi làm việc trong tối thiểu 6 tháng 5 điểm
  Thư mời làm việc thuộc nhóm NOC
  NOC A, NOC B 10 điểm
  NOC C 5 điểm
  Ứng viên có giấy phép lái xe hợp lệ tại quốc gia của họ 5 điểm
  Ứng viên là người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên), sống tối thiểu 6 tháng tại một cộng đồng có dân số từ 10.000 người trở xuống, và khu vực sống cách 1 giờ đi lại đến khu vực đô thị đông dân cư  5 điểm
  Ứng viên có một thành viên gia đình và / hoặc bạn bè là thường trú nhân Canada hoặc công dân Canada và đã sống trong trong phạm vi Altona hoặc Rhineland tối thiểu 2 năm
  Thành viên ruột thịt (Cha mẹ, anh chị em hoặc con cái) 20 điểm
  Thành viên khác (Bạn bè, ông bà, chú, dì, anh em họ, cháu gái hoặc cháu trai) 10 điểm
  Ứng viên trước đó đã dành thời gian 1 tuần trở lên tại phạm vi Altona hoặc Rhineland 5 điểm
  Ứng viên có người spouse hoặc common-law partners có kinh nghiệm làm việc có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong các ngành công nghiệp sau: Nông nghiệp, Xây dựng, Giáo dục, Dịch vụ Tài chính, Chế biến Thực phẩm, Dược phẩm, Chăm sóc sức khỏe / Bệnh viện, Sản xuất, Dịch vụ Xã hội, Bán lẻ, Công nghệ, Giao thông vận tải 10 điểm
  Ứng viên có người spouse hoặc common-law partners với trình độ học vấn sau trung học phổ thông có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong các ngành công nghiệp sau: Nông nghiệp, Xây dựng, Giáo dục, Dịch vụ Tài chính, Chế biến Thực phẩm, Dược phẩm, Chăm sóc Sức khỏe / Bệnh viện, Sản xuất, Dịch vụ Xã hội, Bán lẻ, Công nghệ, Giao thông vận tải 10 điểm
  Ứng viên trong độ tuổi từ 25- 38 tuổi kể từ ngày nhận được đề nghị của Supporting Entrepreneurs through Economic Development (SEED)  10 điểm

  Thông tin thêm
   
  • Ứng viên có trách nhiệm cung cấp tài liệu xác nhận rằng các thông tin họ cung cấp là chính xác.
  • Ứng viên đang xác nhận điểm theo yếu tố thành viên ruột thịt hoặc thành viên khác trong phạm vi Altona / Rhineland phải cung cấp thư xác minh bao gồm tên, mối quan hệ và thông tin liên lạc của những người này. SEED có thể liên hệ với cá nhân này trong quá trình đánh giá đơn đăng ký của ứng viên.
  • Ứng viên đang xác nhận điểm theo yếu tố kinh nghiệm làm việc của người spouse hoặc common-law partner phải cung cấp resume chi tiết về kinh nghiệm làm việc trong quá khứ của những người này, bao gồm tên người sử dụng lao động, chức danh công việc và nhiệm vụ chính, ngày giữ vị trí và người tham khảo/ giới thiệu. SEED có thể liên hệ với người tham khảo/ giới thiệu trong quá trình đánh giá đơn đăng ký của ứng viên.
  • Ứng viên đang xác nhận điểm theo yếu tố trình độ học vấn của người spouse hoặc common-law partner, phải cung cấp một bản sao bằng cấp, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp. SEED có thể yêu cầu thông tin / tài liệu bổ sung để xác thực thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký của ứng viên.
   

  Quy trình thực hiện


  Quy trình để người sử dụng lao động tham gia Chương trình RNIP và cho các ứng viên nộp đơn vào cộng đồng Altona / Rhineland.
   
  1. Người sử dụng lao động quan tâm đến chương trình thí điểm RNIP phải liên hệ với SEED để sắp xếp cuộc họp sàng lọc trước.
  2. SEED đảm bảo rằng nhà tuyển dụng & vị trí công việc đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của Chương trình RNIP.
  3. Sau đó, SEED sẽ đăng tải vị trí công việc đã được phê duyệt trên trang web SEED để người nộp đơn xem xét.
  4. Ứng viên phải tạo hồ sơ hồ sơ cá nhân điện tử trước khi nộp đơn bất cứ vị trí công việc nào.
  5. Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn và đảm bảo họ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm công việc được liệt kê.
  6. Trong hồ sơ cá nhân, ứng viên có thể cung cấp tùy chọn thiết lập thông báo tự động khi có vị trí công việc nào có sẵn và phù hợp với họ.
  7. SEED chuyển tiếp resume của ứng viên đến nhà tuyển dụng.
  8. Sau đó, nhà tuyển dụng tiến hành các hoạt động tuyển dụng thông thường, như xem xét resume, tiến hành phỏng vấn & kiểm tra đối chiếu.
  9. Nếu như hài lòng với ứng viên, nhà tuyển dụng cung cấp Offer of Employment cho ứng viên thành công và cung cấp một bản sao gửi đến SEED
  10. SEED sẽ cung cấp cho ứng viên Phụ lục 1 - Các tài liệu câu hỏi Community Recommendation và Chương trình RNIP để họ hoàn thành và tải tài liệu này lên hồ sơ cá nhân của ứng viên và các tài liệu bổ sung khác theo yêu cầu.
  11. SEED sẽ xác minh Offer of Employment và tài liệu Community Recommendation/ 
  12. Một khi SEED đảm bảo tất cả các tài liệu theo thứ tự, Vetting Committee đánh giá các yếu tố ưu tiên và các ứng viên với số điểm cao nhất sẽ tham gia tiếp một cuộc phỏng vấn để đảm bảo họ có ý định cư trú trong cộng đồng này.
  13. SEED sẽ cung cấp cho ứng viên Community Recommendation khi họ đã nhận được đánh giá tích cực từ Vetting Committee/
  14. Sau đó, ứng viên nộp đơn xin Thường trú cho IRCC và được đánh giá theo các tiêu chí của liên bang.
  15. Sau khi IRCC xác nhận rằng đơn đăng ký đã hoàn tất, ứng viênvà các thành viên gia đình của họ (nếu có) có thể xin work permit và, nếu được chấp thuận, có thể đến Canada trong khi đơn xin thường trú nhân đang được xử lý.
  16. Người sử dụng lao động và cộng đồng chào đón ứng viên và cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ việc định cư và hội nhập của họ.
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận