Chương trình SEED - Giải pháp dành cho nhóm mid-career professionals

Chương trình trao đổi học bổng và giáo dục nhằm mục đích phát triển cộng đồng Đông Nam Á (SEED) dành cho nhóm mid-career professionals mở cửa cho năm học 2020-2021

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
  Chương trình SEED - Giải pháp dành cho nhóm mid-career professionals
   

  Giới thiệu tổng quan


  Chương trình SEED dành cho các ứng viên là mid-career professionals mang đến cho họ cơ hội phát triển chuyên nghiệp thông qua các khóa học ngắn hạn ở Canada.

  Các ứng viên có trách nhiệm xác định tổ chức Canada và khóa học ngắn hạn về sự lựa chọn của họ trong đơn đăng ký. DFATD sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào giúp các ứng cử viên tiềm năng kết nối với các trường tại Canada. Các đơn đăng ký sẽ được đánh giá dựa trên giá trị tương ứng của chúng liên quan đến các tiêu chí được thiết lập dưới đây.

  Thông tin về các trường tại Canada và các chương trình ngắn hạn được cung cấp rộng rãi thông qua EduCanada  và các hiệp hội khác. EduCanada cung cấp thông tin về các trường và tổ chức nghiên cứu tại Canada, bao gồm công cụ tìm kiếm ba bước cho các chương trình sau trung học, thông tin về thị thực và giấy phép học tập và ước tính chi phí học tập.

  Ứng viên có thể tham khảo danh sách các tổ chức giáo dục ở Canada tại đây thông qua Trung tâm Canadian Information Centre for International Credentials

  Các trường đủ điều kiện bao gồm:
   
  • Bất kỳ trường sau trung học tại Canada đã đăng ký được liệt kê trong một trong các trang web lưu ý ở trên;
  • Các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các chương trình phát triển chuyên nghiệp; và
  • Viện tư nhân cung cấp các chương trình phát triển chuyên nghiệp.
   
   

  Giá trị học bổng


  Ứng viên thành công sẽ nhận được tài trợ từ DFATD dưới dạng Thư Letter of Agreement.

  Giá trị học bổng thay đổi tùy theo thời gian. Giá trị học bổng cho ứng viên là:
   
  • Lên đến $ 10,000 CAD cho chi phí của chương trình / khóa học;
  • Lên đến $ 5.000 CAD cho chuyến bay, visa, bảo hiểm y tế; và,
  • Lên đến $ 1,600 CAD trợ cấp hàng tuần cho chi phí sinh hoạt.

  Chi phí hợp lệ

  Học bổng Chính phủ Canada sẽ đóng góp vào các chi phí sau:
   
  • Học phí chương trình / khóa học;
  • Phí xin visa/study permit/work permit
  • Tiền vé máy bay (chỉ dành cho người nhận học bổng) đến Canada bằng con đường chi phí hợp lý nhất và trả lại vé máy bay sau khi hoàn thành học bổng;
  • Bảo hiểm y tế;
  • Chi phí sinh hoạt, như chỗ ở, tiện ích và thực phẩm;
  • Chi phí đi lại (sử dụng phương tiện công cộng); 

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nếu người nhận học bổng đi cùng với một số thành viên gia đình của họ ở Canada xin lưu ý rằng bất kỳ chi phí nào cho những người này sẽ không được coi là đủ điều kiện cho phạm vi của chương trình này. Hơn nữa, (các) ứng viên thành công không nên yêu cầu bất kỳ loại hỗ trợ nào từ DFATD để quản lý các bước hành chính cho người thân của họ, bao gồm cả đơn xin visa.

  Thời gian nhận học bổng

  Học bổng được trao cho các khóa học phát triển chuyên nghiệp, chương trình điều hành và chương trình chứng nhận liên quan đến các Mục tiêu phát triển bền vững và chuyên môn của Canada về phát triển bền vững từ một (1) đến bốn (4) tuần.

  Học bổng có thể bắt đầu từ ngày 1/6/2020 và phải kết thúc không muộn hơn ngày 1/3/2021.

  Thủ tục thanh toán

  Theo các điều khoản trong Thỏa thuận Letter of Agreement, học bổng sẽ được phân phối cho (các) ứng viên thành công thông qua ký gửi trực tiếp, theo từng đợt sau
   
  • Khi nhận được Thư Letter of Agreement được ký bởi người được ủy quyền tại DFATD và ứng viên và bằng chứng chấp nhận tại chương trình ngắn hạn: 60%
  • Khi đến Canada và khi nhận được bằng chứng bảo hiểm y tế và bằng chứng thanh toán phí chương trình / khóa học: 35%;
  • Khi nhận được báo cáo cuối cùng bắt buộc từ (các) ứng viên thành công: 5%.

  Thông tin quan trọng:

  Xin lưu ý rằng DFATD sẽ giữ lại bằng chứng thanh toán học bổng cho ứng viên và các tài liệu khác được yêu cầu như được nêu rõ hơn trong Thư Letter of Agreement

  Nếu ứng viên không nhận học bổng, học phí được trả lại cho DFATD.
   

  Điều kiện tham gia Chương trình SEED


  Chương trình SEED dành cho ứng viên tham gia là mid-career professionals đến từ học viện, xã hội dân sự, khu vực tư nhân (tập trung vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và các doanh nghiệp xã hội) và khu vực công (bao gồm các bộ, cơ quan quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước, lập pháp và cơ quan tư pháp) thỏa mãn điều kiện sau:
   
  • Đã làm việc ít nhất 5 và đến 20 năm;
  • Ở vị trí quản lý, phát triển chính sách hoặc ở vị trí ra quyết định; hoặc là một học giả trong tại các trường sau trung học, tổ chức nghiên cứu
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí này; và,
  • không giám sát hơn 30 nhân viên và / hoặc ngân sách 30 triệu CAD mỗi năm.

  Ứng viên cần:
   
  • Đến từ quốc gia thành viên trong cộng đồng Đông Nam Á;
  • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu của các trường Canada về trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ.

  Ứng viên đã có quốc tịch Canada hoặc đã nộp đơn xin thường trú tại Canada thì không đủ điều kiện tham gia Chương trình này.

  Tiêu chí đánh giá bằng cấp và đơn đăng ký

  Đơn đăng ký cho chương trình đào tạo ngôn ngữ thứ hai sẽ không được xem xét.

  Để được công nhận tham gia Chương trình, ứng viên cần:

  1. Chọn một chương trình ngắn hạn phù hợp và đóng góp vào việc thực hiện Chương trình về sự phát triển bền vững vào năm 2030, có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) các lĩnh vực ưu tiên sau:
   
  • Phân tích dựa trên giới tính;
  • Quản lý hiệu suất / giao hàng / quản lý dựa trên kết quả / kiểm toán hiệu suất;
  • Quản lý tài chính / biên chế / quản lý dự án;
  • Công nghệ tài chính; và,
  • Thích ứng với biến đổi khí hậu / bền vững môi trường / đánh giá tác động môi trường.

  2. Cung cấp một mô tả về khóa học / chương trình đã chọn. Vui lòng bao gồm các thông tin sau trong mẫu đơn:
   
  • Tên của chương trình / khóa học;
  • Tên của trường Canada cung cấp chương trình / khóa học;
  • Thời lượng của chương trình;
  • Tổng chi phí của chương trình; và
  • Một mô tả của chương trình / khóa học.

  3. Cung cấp Thư giải trình Letter of Intent, được viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, nêu rõ cách chương trình ngắn hạn được chọn phù hợp với công việc / nghề nghiệp hiện tại của ứng viên và cách ứng viên sẽ áp dụng việc học tập ở Canada thực hiện được ít nhất một Mục tiêu phát triển bền vững và chống đói nghèo hoặc thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực Đông Nam Á. 

  Letter of Intent bao gồm nội dung sau đây:
   
  • Một lý do ngắn gọn về chương trình ngắn hạn mà ứng viên đã chọn và cách chương trình này có mối liên kết với công việc / nghề nghiệp của ứng viên;
  • Một lời giải thích ngắn gọn về cách chương trình ngắn hạn được lựa chọn phù hợp với Chương trình về sự phát triển bền vững vào năm 2030 và Mục tiêu phát triển bền vững;
  • Đối với các ứng viên đến từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam: cần giải thích ngắn gọn về cách ứng viên dự định áp dụng việc học tập ở Canada để giúp chống đói nghèo ở nước họ như thế nào;
  • Đối với các ứng viên đến từ Brunei và Singapore: cần giải thích việc áp dụng những gì học được tại Canada giúp xóa đói giảm nghèo tại một trong tám quốc gia Đông Nam Á khác được liệt kê ở trên như thế nào.

  4. Gửi Thư letter of support từ người chủ hiện tại của ứng viên, tại một trong các quốc gia thành viên của Đông Nam Á, xác nhận rằng ứng viên có thể được coi là một người mid-career professional và phác thảo các lợi ích trong việc học tập của ứng viên ở Canada.

  5. Gửi Résumé, phác thảo trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc có liên quan của ứng viên;

  6. Gửi Xác nhận công dân;

  7. Đồng ý với các điều kiện được nêu trong Tuyên bố thông báo bảo mật: ký và ghi ngày bởi ứng viên.

  Các đơn đăng ký sẽ được đánh giá bởi một ủy ban tuyển chọn về việc tuân thủ các tiêu chí được liệt kê ở trên và sự liên kết của ứng viên giữa việc học tập ở Canada và thực hiện một trong các Mục tiêu Phát triển bền vững.

  Theo Chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền của Canada Canada’s Feminist International Assistance Policy, một số lượng học bổng lớn hơn sẽ được trao cho ứng viên là phụ nữ và cho các ứng viên từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam nhiều hơn so với các quốc gia thành viên khác, trong nỗ lực góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển ở cộng đồng Đông Nam Á.

  Các điều kiện trong Chương trình SEED

  Các trường tại Canada cần:
   
  • Được thành lập và công nhân bởi Chính phủ tỉnh hoặc vùng, là trường sau trung học của Canada, là một tổ chức phi lợi nhuận hoặc một viện  tư nhân, hoặc là một tổ chức liên bang như Canada School of Public Service;
  • Thông báo cho (các) ứng viên về tất cả các khoản phí áp dụng cho chương trình ngắn hạn; và,
  • Cung cấp bằng chứng đăng ký và cung cấp biên lai cho (các) người nộp đơn.

  Những người nhận học bổng:
   
  • Cần cung cấp cho DFATD Thư Letter of Agreement đã ký và bằng chứng chấp nhận trong chương trình ngắn hạn trước đợt giải ngân học bổng đầu tiên;
  • Cần cung cấp cho DFATD bằng chứng thanh toán cho phí chương trình / khóa học và bằng chứng bảo hiểm y tế trước khi đợt giải ngân thứ hai;
  • Cần cung cấp cho DFATD các khoản ghi nhận chi phí đi lại và ăn ở theo yêu cầu;
  • Cần thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo yêu cầu của trường tại Canada trước khi họ đến Canada. Lưu ý học bổng không bao gồm việc đào tạo ngoại ngữ.
  • Cần nộp báo cáo (tối đa 500 từ) về cách các nghiên cứu của ứng viên sẽ cho phép họ đóng góp vào việc thực hiện Chương trình của Liên Hiệp Quốc trong vòng 15 ngày sau khi hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn tại Canada;
  • Ứng viên tham gia học hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm, y học, nha khoa hoặc các lĩnh vực y tế khác được loại miễn đào tạo lâm sàng hoặc nghiên cứu định hướng lâm sàng liên quan đến chăm sóc bệnh nhân trực tiếp;
  • Không được giữ bất kỳ học bổng nào khác do Chính phủ Canada cấp
  • Cầm đến Canada tối đa 3 ngày trước ngày bắt đầu chương trình ngắn hạn. Không đến trong thời gian này sẽ dẫn đến việc hủy học bổng. Những người nhận học bổng dự kiến ​​sẽ rời đi sau khi hoàn thành chương trình ngắn hạn;
  • Cần đảm bảo rằng họ có bảo hiểm y tế phù hợp trong toàn bộ thời gian nhận học bổng và cung cấp bằng chứng bảo hiểm y tế cho DFATD trước đợt giải ngân thứ hai;
  • Có trách nhiệm xin visa / study permit;
  • Chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu cho chương trình ngắn hạn, bao gồm việc đặt chuyến bay và chỗ ở tại Canada, v.v.
  • Cần tập trung vào chương trình đào tạo ngắn hạn trong thời gian ở Canada;
  • Ứng viên đồng ý chia sẻ thông tin liên lạc của họ với DFATD khi được mời tham gia hội cựu sinh viên nhận học bổng Chính phủ Canada (GCSAA) để tham dự các sự kiện được tổ chức bởi Đại sứ quán Canada hoặc Đơn vị High Commission tại quốc gia của họ và bởi DFATD tại Canada, hoặc cho mục đích phát triển và thống kê và
  • Đồng ý đóng góp vào quá trình cải thiện chất lượng, đánh giá Chương trình SEED dành cho nhóm mid-career professionals bằng cách cung cấp một số phản hồi cho người quản lý dự án

  Thông tin quan trọng:
   
  • Ứng viên có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục đăng ký cho chương trình ngắn hạn mà họ đã xác định;
  • Ứng viên có trách nhiệm xin visa càng sớm càng tốt theo IRCC
  • Ứng viên có trách nhiệm cung cấp thông tin ngân hàng hợp lệ cho DFATD để nhận tiền gửi học bổng trực tiếp;
  • Ứng viên có trách nhiệm sắp xếp các chuyến bay quốc tế, việc đi lại ở Canada, chỗ ở, bảo hiểm y tế, xin visa và sử dụng quỹ học bổng;
  • Người nhận cũng phải thực hiện các bước cần thiết để trả phí khóa học ngắn hạn cho tổ chức Canada theo thời hạn yêu cầu, sử dụng quỹ học bổng. Chương trình học bổng sẽ không bao gồm các khoản phí / hình phạt muộn;
  • Học bổng không được hoãn lại và không thể gia hạn; và
  • Học bổng không phải chịu thuế bởi Chính phủ Canada cho cả trường tại Canada hoặc người nhận học bổng.
   
   

  Cột mốc


  Hạn chót để gửi tất cả các tài liệu cần thiết cùng với đơn đăng ký đến scholarships-bourses@cbie.ca là trưa ngày 6/2/2020 theo giờ EST.

  Đơn đăng ký gửi muộn hoặc không đầy đủ sẽ không được xem xét.

  Chỉ các đơn đăng ký được gửi qua email mới được xem xét. Ứng viên có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết đều được nhận trước hạn chót. Tài liệu khác ngoài những tài liệu được yêu cầu sẽ không được chấp nhận.

  Khi đến Canada

  Ứng viên nhận học bổng có thể bắt đầu nghiên cứu sớm nhất là vào ngày 1/6/2020 và phải hoàn thành việc học của mình không muộn hơn ngày 1/3/2021.

  Thông báo

  Ứng viên phải đảm bảo rằng có sử dụng email để nhận thông báo.

  Lựa chọn cuối cùng

  Ứng viên sẽ được thông báo về kết quả vào cuối tháng 3/2020.

  Các ứng viên thành công sẽ nhận được Thông báo tuyển chọn từ người quản lý chương trình SEED, cùng với các tài liệu khác liên quan đến thỏa thuận tài trợ và thông tin liên quan đến quy trình xin visa để  đến Canada.

  Việc lựa chọn người nhận học bổng phải tuân theo Thư Letter of Agreement đã ký giữa ứng viên và DFATD và xác nhận đăng ký trong khóa học ngắn hạn đã chọn.
   

  Quy trình nộp đơn


  Hướng dẫn

  Ứng viên cần
   
  • Điền mẫu đơn đăng ký tại đây, in và ký vào mẫu đơn đã hoàn thành;
  • Tạo bản scan mẫu đơn đã ký và lưu ở định dạng tệp .pdf hoặc .jpg;
  • Tải lên tất cả các tài liệu cần thiết;
  • Gửi email đính kèm đơn đăng ký và tất cả các tài liệu cần thiết đến: scholarship-bifts@cbie.ca. Tài liệu đính kèm và dòng tiêu đề email phải xác định rõ tên của chương trình học bổng và tên của người nộp đơn (ví dụ: Chủ đề: SEED-Mid-Career Application - tên đầy đủ của ứng viên). Ứng viên cần đảm bảo giới hạn kích thước tài liệu cho phép gửi qua email. Tối đa 15 MB tệp đính kèm cho mỗi email nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp email.

  Để được cân nhắc tham gia Chương trình SEED, ứng viên cần hoàn thành và nộp đơn đăng ký và cung cấp các tài liệu hỗ trợ theo yêu cầu.

  Thông tin cần thiết trong mẫu đơn đăng ký

  Ứng viên phải điền các thông tin sau bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:
   
  • Mô tả khóa học 
  • Thư Letter of Inten
   
  Các ứng viên phải kiểm tra hộp Tuyên bố thông báo bảo mật trong mẫu đơn đăng ký để xác nhận rằng họ đã đọc bản tuyên bố và đồng ý với các điều kiện.

  QUAN TRỌNG: Ứng viên được yêu cầu ký và ghi ngày vào mẫu đơn đăng ký.

  Tài liệu cần thiết

  Tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ứng viên sẽ được yêu cầu cung cấp bản dịch bằng ngôn ngữ chính thức mà họ lựa chọn.

  Các tài liệu cần thiết phải được nộp bao gồm:
   
  • Thư Letter of support từ người chủ hiện tại của ứng viên;
  • Résumé
  • Xác nhận công dân

  Lưu ý:

  Tất cả các khuyến nghị của ủy ban lựa chọn học bổng và quyết định đưa ra là kết quả cuối cùng. Không có quy trình kháng cáo.

  Hội đồng tuyển chọn không cung cấp phản hồi cho các ứng viên nào không thành công. Đơn đăng ký và tài liệu cần thiết không được trả lại.

  Những học bổng này tùy thuộc vào ngân sách sẵn có của các quỹ.
  Thông Tin Du Học
  Bài viết được đăng bởi:
  Disclaimer: Thông Tin Du Học là một tổ chức giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp thông tin và làm cầu nối cho các phụ huynh học sinh, các công ty du học và các trường trong và ngoài nước. Chúng tôi không phải là một đơn vị tư vấn du học. Chúng tôi giữ quyền miễn trừ trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi cung cấp. Mọi quyết định của các bạn không thể bỏ qua sự hỗ trợ của các công ty di trú chuyên nghiệp.
  Thảo luận