Dự bị và Chuyển tiếp

Cao đẳng Selkirk College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Vancouver Community College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Alexander College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Burnaby và Vancouver

Đại học Mount Royal University

Địa chỉ: Canada, Alberta, Calgary

Đại học University of Victoria (UVIc)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Victoria

Trung học Bodwell High School

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Dewey College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Cao đẳng College of the Rockies

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Cranbrook

Trung học Bronte College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Mississauga