Dự bị và Chuyển tiếp

Cao đẳng Selkirk College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Vancouver Community College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Alexander College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Burnaby và Vancouver

Đại học Mount Royal University

Địa chỉ: Canada, Alberta, Calgary

Đại học University of Victoria (UVIc)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Victoria

Trường Trung học Bodwell High School

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Rockies (College of the Rockies), tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Cranbrook

Đăng ký tư vấn

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success