Dự bị và Chuyển tiếp

Cao đẳng Fleming (Fleming College), tỉnh bang Ontario

Địa chỉ: Canada, Ontario, Peterborough và Lindsay

Cao đẳng Selkirk (Selkirk College)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Alexander (Alexander College), tỉnh British Columbia.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Burnaby và Vancouver

Đại học Victoria, bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Victoria

Đăng ký tư vấn

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success