Dự bị và Chuyển tiếp

Cao đẳng Selkirk College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng College of New Caledonia

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George

Durham College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Oshawa

Trường Royal Crown Academy School

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Cao đẳng Highline College

Địa chỉ: Mỹ, Washington, Des Moines