Cao đẳng Fleming College

Cao đẳng Fleming College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Peterborough và Lindsay
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Văn bằng Diploma nâng cao - Liệu pháp Massage (MAC)

Học phí: 22,237 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma cao đẳng - Chuyên gia Thẩm mỹ (EST)

Học phí: 23,850 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma cao đẳng - Quản lý Thông tin Y tế (HIM)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Kỹ thuật viên dược phẩm (PHM)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma nâng cao - Quản trị kinh doanh (BAD)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma cao đẳng - Kế toán (BAC)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Kinh doanh - Nguồn nhân lực (BHC)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Kinh doanh (GBE)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Kinh doanh các mặt hàng Thể thao (SG)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Nhân viên Dịch vụ Phát triển (DSW)-

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Nhân viên Công tác Xã hội (SW)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Kỹ thuật viên Máy tính (CTN)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Kỹ năng Làm bếp (CHT)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma cao đẳng - Quản lý Làm bếp (CM)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Giải trí Trị liệu (THR)

Học phí: 22,237 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Kỹ thuật điện (ETQ)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma cao đẳng - Kỹ thuật viên điện lực (EE)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Kỹ thuật Cơ khí- Hàn (PLM)--

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ cao đẳng - Kỹ thuật Hàn gia công (WTQ)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Cao đẳng Diploma - Kỹ sư hàn và Kỹ sư chế tạo (WFT)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Dịch vụ Hải quan Biên giới (CBS)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Thư ký luật (LCK)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Luật sư Tập sự (PLG)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Đại cương ngành Cảnh sát (PF)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Giáo dục Mầm non (EC)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Hỗ trợ Giáo dục (ED)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - Hỗ trợ giáo dục - Nâng cao (EDD)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Diploma cao đẳng - Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn (HTR)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng - ngành Du lịch - Du lịch toàn cầu (TV)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Dự án (PMG)

Học phí: 14,825 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma cao đẳng - Bảo vệ - An ninh và Điều tra (LSR)

Học phí: 13,155 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng