Đại học Torrens (Torrens University Australia), nhiều tỉnh bang, Úc

Đại học Torrens (Torrens University Australia), nhiều tỉnh bang, Úc

Địa chỉ: Úc, nhiều tỉnh bang, nhiều thành phố
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Kinh Doanh (Bachelor of Business)

Học phí: 22,000 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Văn bằng Kinh doanh (Diploma of Business)

Học phí: 22,000 AUD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce)

Học phí: 22,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Tiến sĩ kinh doanh (Doctor of Business Leadership)

Học phí: 26,500 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce)

Học phí: 22,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Dinh dưỡng (Bachelor of Nutrition)

Học phí: 25,410 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Thạc sĩ Y tế Công cộng (Master of Public Health)

Học phí: 21,400 AUD
Thời gian đào tạo: 18 tháng

Văn bằng Hình ảnh (Diploma of Photo Imaging)

Học phí: 26,000 AUD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Quản lý Sự kiện (Diploma of Event Management)

Học phí: 214,000 AUD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cử nhân quản lý Ẩm thực (Bachelor of Culinary Management)

Học phí: 25,300 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thiết kế Truyền thông (Bachelor of Media Design)

Học phí: 28,600 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Văn bằng Marketing (Diploma of Marketing)

Học phí: 19,600 AUD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Thiết kế (Diploma of Design)

Học phí: 27,000 AUD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Thiết kế Đồ họa (Diploma of Graphic Design)

Học phí: 27,000 AUD
Thời gian đào tạo: 12 tháng