Cao đẳng Algonquin College, Ottawa, Ontario

Cao đẳng Algonquin College, Ottawa, Ontario

Địa chỉ: Canada, Ontario, Ottawa
Loại trường: Cao đẳng
Thời gian cấp thư mời học: Trong 1 tháng
Chương trình đào tạo

Diploma Cao đẳng ngành Phát sóng - Đài phát thanh

Học phí: 14,027 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Phát thanh - Truyền hình

Học phí: 16,477 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Báo chí

Học phí: 15,674 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Nhân viên Dịch vụ Phát triển

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Viết văn Chuyên nghiệp

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Quan hệ Công chúng

Học phí: 16,779 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhân viên Công tác Xã hội

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma cao đẳng Nâng cao – Ngành Hoạt hình

Học phí: 15,293 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma cao đẳng nâng cao ngành Thiết kế Đồ họa

Học phí: 15,293 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng ngành Nghệ thuật Trình diễn

Học phí: 12,179 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Tạo mẫu tóc

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhiếp ảnh

Học phí: 15,674 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng nâng cao ngành Công nghệ Bức xạ Y tế

Học phí: 14,547 CAD
Thời gian đào tạo: 35 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Chuyên viên Thẩm mỹ

Học phí: 21,463 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Thể dục và Nâng cao Sức khỏe

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Chuyên gia Thú y

Học phí: 14,083 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Kinh doanh - Kế toán

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Kinh doanh - Tiếp thị

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Dploma cao đẳng nâng cao ngành Lập trình Game

Học phí: 15,293 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ thuật viên Cơ khí Sản xuất

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Ngành Khoa học Xây dựng (có Co-op)

Học phí: 14,915 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân ngành Thiết kế Nội thất (có Co-op)

Học phí: 16,031 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Kỹ thuật viên Kiến trúc

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Trang trí Nội thất

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Học phí: 14,670 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non - Cấp tốc

Học phí: 14,670 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Dịch vụ Lữ hành - Du lịch

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân ngành An ninh Công cộng

Học phí: 14,978 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Đại cương ngành Cảnh sát

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng ngành Kỹ thuật Làm bếp

Học phí: 12,179 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Quản lý Làm bếp

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Dịch vụ Nghỉ dưỡng và Giải trí

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng ngành Dịch vụ Tư pháp và Cộng đồng

Học phí: 13,270 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thư ký Luật

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thư ký Luật - Cấp tốc

Học phí: 20,965 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ thuật viên Thư viện và Thông tin

Học phí: 13,977 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng ngành Trợ lý Thú y

Học phí: 12,179 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ thuật viên Năng lượng Động cơ

Học phí: 22,326 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng