Đại học Công nghệ Swinburne (Swinburne University of Technology), tỉnh bang Victoria, Úc

Đại học Công nghệ Swinburne (Swinburne University of Technology), tỉnh bang Victoria, Úc

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử Nhân Điều dưỡng

Học phí: 29,600 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Sức khỏe

Học phí: 31,800 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Y tế / Cử nhân Kinh doanh

Học phí: 31,800 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học sức khỏe (Chuyên nghiệp)

Học phí: 31,800 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Hoạt Hình

Học phí: 33,600 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Nghệ Thuật

Học phí: 27,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thiết kế và Đổi mới

Học phí: 31,280 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thiết kế và Đổi mới

Học phí: 31,280 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân thiết kế

Học phí: 31,280 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân thiết kế (Kiến trúc)

Học phí: 31,280 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Thiết kế (Thiết kế công nghiệp) (Danh dự)

Học phí: 31,280 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử Nhân Kế Toán

Học phí: 29,600 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử Nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán)

Học phí: 32,874 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học Xã hội

Học phí: 27,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Tâm lý học (Danh dự)

Học phí: 32,600 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Tâm lý (Bachelor of Science -Psychology)

Học phí: 32,600 USD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Hàng không và Phi công- Đại học Swinburne

Học phí: 31,280 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Hàng không (Danh dự)

Học phí: 35,190 AUD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cử nhân Quản lý Hàng không

Học phí: 35,190 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Hàng không và Phi công / Cử nhân Kinh tế

Học phí: 224,119 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục (Mầm non và Tiểu học)

Học phí: 26,000 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)

Học phí: 35,720 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Máy tính

Học phí: 29,960 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Trò chơi và Tương tác

Học phí: 36,600 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Luật / Cử nhân Truyền thông và Giao tiếp

Học phí: 33,000 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Luật / Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)

Học phí: 35,720 AUD
Thời gian đào tạo: 78 tháng

Cử nhân Luật (Bachelor of Law)

Học phí: 33,000 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Tư pháp hình sự và Tội phạm học

Học phí: 27,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Luật / Cử nhân Khoa học

Học phí: 33,200 AUD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân nghệ thuật xiếc

Học phí: 24,910 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân sản xuất truyền hình

Học phí: 33,600 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Truyền thông và Giao tiếp

Học phí: 29,400 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Truyền thông và Giao tiếp (Chuyên nghiệp)

Học phí: 29,400 AUD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học (Bachelor of Science)

Học phí: 33,200 AUD
Thời gian đào tạo: 36 tháng