Cao đẳng Centennial College

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Chứng chỉ sau Đại học - Truyền thông Thiếu nhi (6424)

Học phí: 21,120 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Truyền thông Ẩm thực (1833)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Báo chí Thể thao (6415)

Học phí: 21,120 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Thiết kế và Phát triển Game (6432)

Học phí: 15,964 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cao đẳng nâng cao Công nghệ kiến trúc (3105 – có Coop)

Học phí: 12,000 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cao đẳng ngành Kỹ thuật viên Kiến trúc (3101)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Xây dựng (3130)

Học phí: 22,482 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng nâng cao – Liệu pháp Mát-xa (5110)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

ao đẳng ngành Chuyên viên Thẩm mỹ (9153)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Công nghệ Sinh học - Học nhanh (3621)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Công nghệ Sinh học (3601)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Quản trị PR (0617)

Học phí: 23,289 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cao đẳng ngành Kinh doanh – Kinh doanh Quốc tế (2809)

Học phí: 12,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Kinh doanh (2803)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Kế toán Doanh nghiệp (2801)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Quản lý và Kinh doanh Thời trang (2460)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Dịch vụ Tài chính (2483)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Bảo hiểm (2890)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Tiếp thị (2825)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Dự án (2528)

Học phí: 19,924 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Chiến lược (2841)

Học phí: 124,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Sửa chữa và Bảo trì Máy tính (3218)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma ngành Kỹ thuật viên Kỹ sư Phần mềm (3408)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - An ninh mạng

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Kỹ sư Môi trường - Học nhanh (4221)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Kỹ sư Môi trường (4201)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Kỹ thuật Nướng bánh (1810)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Quản trị Ẩm thực (1811)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng Quản trị Thực phẩm và Đồ uống (1808)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma ngành Dịch vụ Giải trí và Vui chơi (1202)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Du lịch Ẩm thực (1834)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng nâng cao - Thiết kế Đồ họa (6420)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cao đẳng ngành Hoạt hình – 3D (6423)

Học phí: 15,964 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Khiêu vũ – Biểu diễn (6460)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Nghệ thuật Tự do (6701)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Nghệ thuật (6431)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma ngành Lập kế hoạch Sự kiện Đặc biệt (1803)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Sự kiện (1831)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng nâng cao ngành Báo chí (6402)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Chứng chỉ Sổ sách Kế toán (2906)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Vận hành Dịch vụ và Phụ tùng Ô tô

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Dịch vụ Hỗ trợ Tòa án (2470)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Thư ký Luật (2804)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Quản trị Văn phòng - Pháp lý (2602)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Trợ lý Luật sư (2870)

Học phí: 21,120 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Đại cương về Nghệ thuật (6700)

Học phí: 14,080 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (9111)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Công tác Phát triển Cộng đồng (1230)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Phát triển Quốc tế (2895)

Học phí: 21,120 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cao đẳng ngành Kỹ thuật viên Kỹ thuật Điện (3822)

Học phí: 14,140 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cao đẳng ngành Trình dược viên (5850)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Đào tạo Tiếng Anh (6519)

Học phí: 13,283 CAD
Thời gian đào tạo: 20 tháng