Đại học Tulsa (University of Tulsa), tỉnh bang Oklahoma, Mỹ

Đại học Tulsa (University of Tulsa), tỉnh bang Oklahoma, Mỹ

Địa chỉ: Mỹ, Oklahoma, Tulsa
Loại trường: Đại học
Thời gian cấp thư mời học: Trên 1 tháng
Chương trình đào tạo

Cử nhân - Kinh tế (Bachelor of Arts - Economics)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Kinh tế (Bachelor of Science - Economics)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Địa chất học (Bachelor of Arts - Geology)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Triết học (Bachelor of Arts - Philosophy)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Tâm lý học (Bachelor of Arts - Psychology)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Tâm lý học (Bachelor of Science - Psychology)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Sinh học (Bachelor of Arts - Biology )

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Địa vật lý (Bachelor of Science - Geophysics)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Hóa Sinh (Bachelor of Science - Biochemistry)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Hóa học (Bachelor of Arts - Chemistry)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Vật lý (Bachelor of Arts - Physics)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Toán học (Bachelor of Arts - Mathematics)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Hóa học (Bachelor of Science - Chemistry)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Toán học (Bachelor of Science - Mathematics)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Vật lý (Bachelor of Science - Physics)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Giáo dục (Bachelor of Science - Education)

Học phí: 40,484 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng