Đại học Vancouver Island University (VIU)

Đại học Vancouver Island University (VIU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Nanaimo, đảo Vancouver
Loại trường: Đại học
Thời gian cấp thư mời học: Trên 1 tháng
Chương trình đào tạo

Anh ngữ Học Thuật

Học phí: 2,450 CAD
Thời gian đào tạo: 2 tháng

Cao đẳng Nâng cao về ứng dụng GIS

Học phí: 20,850 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Cử nhân Nhân chủng học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Chăm Sóc Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên

Học phí: 11,400 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên Cứu về Những Bộ tộc Sơ khai

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Tổng hợp

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên Cứu Toàn Cầu Hóa

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Lịch Sử

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Khai phóng

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Triết Học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu Chính trị

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Tâm lý học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu về Phụ nữ và Giới

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Xã hội học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân khoa học – Tâm lý học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Dịch vụ Xã hội

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Viết Sáng Tạo và Báo Chí

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Tội phạm học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử Nhân Nghiên Cứu Truyền Thông Kỹ Thuật Số

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh (BBA)

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ sau đại học - Kinh doanh

Học phí: 20,850 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Đại học - Quản lý Kinh doanh

Học phí: 15,240 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ Đại học - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Tiếng Anh

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân ngành Địa Lý

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu Sinh học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân khoa học – Khoa địa chất

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Thể chất

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Giáo dục Thể chất

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật Trực quan

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thiết kế Đồ họa

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thiết Kế Đồ Họa – Quản Trị

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu Nhạc jazz

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Nghệ thuật Sân khấu

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma - Nghệ thuật Thị giác

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Giáo Dục

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Sư phạm – Giáo dục Tiểu học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 18 tháng

Cử nhân Sư phạm – Bậc Trung học

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 18 tháng

Thạc sĩ Giáo dục - Quản lý Giáo Dục

Học phí: 25,000 CAD
Thời gian đào tạo: 16 tháng

Thạc sĩ Giáo dục - Giáo dục Đặc biệt

Học phí: 25,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma - Nghiên cứu ngành Du lịch (có Co-op)

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Thiết kế Nội thất

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa Học Máy Tính (có Co-op

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Khoa học Máy tính

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân ngành Thủy sản và Nuôi trồng Thủy sản

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng sau đại học - Nuôi trồng Thủy hải sản

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Diploma - Công nghệ Nuôi trồng Thủy hải sản

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 14 tháng

Chứng chỉ Đại học - Kinh doanh Rượu

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ đại học - Nghệ thuật làm bếp (có Co-op)

Học phí: 22,240 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Văn bằng Diploma - Quản lý Bếp (có Cop-op)

Học phí: 20,955 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma - Âm nhạc - Nghiên cứu Nhạc Jazz

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Quy hoạch Cộng đồng

Học phí: 25,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Đại học - Trợ lý Nha khoa

Học phí: 19,050 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Văn bằng Diploma - Vệ sinh răng miệng

Học phí: 29,845 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma - Ngành giáo dục và Chăm sóc Mầm Non

Học phí: 20,955 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma - Công nghệ Tài nguyên rừng

Học phí: 16,680 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng